BGK – Fundusz Wsparcia Ekspansji Zagranicznej

Tylko u nas

W przyszłym roku Ministerstwo Skarbu Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Inwestycje polskie" powstanie fundusz, który ma wspierać finansowo małe i średnie firmy, które chcą rozszerzać działalność na rynki zagraniczne.

W przyszłym roku Ministerstwo Skarbu Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Inwestycje polskie" powstanie fundusz, który ma wspierać finansowo małe i średnie firmy, które chcą rozszerzać działalność na rynki zagraniczne.

Jak wynika z analiz, w ciągu najbliższych dwu lat 39% małych i średnich przedsiębiorstw zamierza wchodzić na rynki zagraniczne. Z kolei 90% firm ekspansję zagraniczną finansuje ze środków własnych. Spółki skarbu państwa takie jak: KGHM, Orlen, PKO BP, PGNiG dość skutecznie rozwijają inwestycje zagraniczne i nie mają problemów z pozyskaniem kapitału. Mniejszym firmom trudniej podjąć ryzyko związane z wejściem na obcy rynek. Jednym z powodów, dla których wstrzymywane są decyzje o podjęciu takiej aktywności biznesowej, jest zdobycie finansowania. Ekspansja zagraniczna wiąże się z koniecznością znalezienia innego źródła finansowania niż to, z którego pochodziło dotychczasowe finansowanie spółki. Udział w inwestycji funduszu związanego z BGK ma nie tylko bezpośrednio zapewniać dodatkowe środki, ale poprzez renomę instytucji i certyfikowanie takiego przedsięwzięcia będzie ułatwiało beneficjentom funkcjonowanie na rynku. Pozwoli stabilizować ich biznes, pozyskiwać dodatkowych inwestorów itp. Jak stwierdził Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu BGK, udział w przedsięwzięciu Banku będzie również ułatwiać relacje z instytucjami rządowymi co można określić mianem swoistego parasola dyplomatycznego, nie tylko polegającego na wsparciu polskich przedstawicielstw w innych krajach. Dla przedsiębiorstw zaletą będzie też fakt, że mogą skorzystać z doświadczenia dużej instytucji finansowej, która miała okazję uczestniczyć w bardzo wielu projektach.

Zalety ekspansji na rynki zagraniczne

To przede wszystkim szansa na zdobycie nowych rynków zbytu i zwiększenie sprzedaży. Dzięki innym restrykcjom finansowym i warunkom funkcjonowania w danych gospodarkach zyskać można też na konkurencyjności. To również dostęp do surowców, technologii i know-how oraz możliwość produkcji z wykorzystaniem nowych siedzib (nie chodzi tu o przeniesienie firmy, ale o rozwój inwestycji i przedsięwzięć w innych krajach). Już samo zwiększenie skali działalności może znacząco wpłynąć na rozwój firmy.

Fundusz Wsparcia Ekspansji Zagranicznej

Fundusz znajdzie się w strukturze TFI BGK i będzie funduszem aktywów niepublicznych, który nie ma ograniczeń sektorowych w inwestowaniu, poza tymi, które są uznane przez Bank Światowy za zakazane. Pryncypialną zasadą będzie inwestowanie i wyjście z inwestycji po jakimś czasie, a Fundusz ma być bardziej elastyczny niż inne fundusze, które funkcjonują na rynku. Inwestycje będą dotyczyły raczej małych i średnich przedsięwzięć (chodzi o rozproszenie ryzyka i jego dywersyfikację). Jednak jak stwierdził prezes Dariusz Kacprzyk, jeśli trafi się interesująca inwestycja, nawet o wartości na przykład 60 mln zł, to też może uzyskać wsparcie. W I kw. 2015 roku planowane jest zakończenie etapu analitycznego związanego z tworzeniem Funduszu (trwają analizy popytu na takie finansowanie). Kolejnym etapem będzie tworzenie dokumentacji funduszu i przygotowanie pierwszych projektów do szybkiego uruchomienia w chwili startu funduszu. Tego rodzaju fundusz nie jest nowością. Podobne funkcjonują w krajach takich jak: Niemcy, Holandia, Dania i Szwecja. Główną stroną, jeśli chodzi o pomysł na ekspansję zagraniczną, będzie firma, partner Banku, a TFI BGK pasywnym inwestorem finansowym. W założeniach Funduszu dopuszcza się również udział innych partnerów finansowych, ale istotne jest, żeby podstawą był pomysł na ekspansję polskiego kapitału. Jak stwierdził prezes Kacprzyk, preferowane będzie tworzenie specjalnych spółek związanych z danym projektem, co pozwoli wejść w strukturę udziałowców czy akcjonariatu bez wpływania na strukturę podmiotu działającego w Polsce.

Fundusz Wsparcia Ekspansji Zagranicznej znajdzie się w strukturze TFI BGK jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Certyfikaty funduszu będą objęte przez BGK ze środków otrzymanych ze Skarbu Państwa. Początkowy kapitał to 100 mln zł a w perspektywie 7 lat jego wartość ma wzrosnąć do 1,5 mld zł.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: