BGK przeprowadził emisję euroobligacji o wartości 1 mld euro na rzecz KFD

Gospodarka

Bank Gospodarstwa Krajowego uplasował emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o wartości 1 mld euro, podał bank. Fundusz dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Bank Gospodarstwa Krajowego uplasował emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o wartości 1 mld euro, podał bank. Fundusz dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

#KFD dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 #BGK #obligacje

"23 maja Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem przeprowadził kolejną emisję euroobligacji o łącznej wartości 1 mld euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Tegoroczna emisja przeprowadzona w ustanowionym przez BGK Programie EMTN miała po raz pierwszy formułę dual-tranche, a zapadalność ustalono na 7 i 12 lat. Każda z wyemitowanych transz była emisją benchmarkową o wartości 500 mln euro" - czytamy w komunikacie.Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. I czerwiec 2030 r. Cena krótszej transzy została określona na poziomie 75 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+75 bps) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,375 %. Dla obligacji 12 letnich było to 95 punktów bazowych (MS+95 bps), co daje kupon oprocentowania w wysokości 2,000%. W księdze popytu poszczególnych transz uczestniczyło odpowiednio 52 i 27 wiarygodnych inwestorów, w tym również banki centralne, podano także.

Rating równy ratingowi Skarbu Państwa

"Jako jedyny bank państwowy BGK ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa (Fitch Ratings ocenił go na poziomie A- z perspektywą stabilną). Obecna emisja zabezpieczona jest bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dla Banku Gospodarstwa Krajowego dzisiejsza emisja jest wsparciem wielkiego projektu inwestycyjnego jakim jest Krajowy Fundusz Drogowy, który nieustannie i z każdym rokiem poprawia jakość życia Polaków. BGK wypracował sobie wiarygodność wśród inwestorów również na rynkach międzynarodowych, która przyczynia się do ciągle rosnącego zainteresowania każdą kolejną emisją obligacji BGK. Dziś nasz bank jest drugim pod względem wielkości emitentem z na rynku krajowym i ciągle zwiększa swoją obecność również na rynkach międzynarodowych" - skomentował pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada, cytowany w komunikacie.Emisję zorganizowało i przeprowadziło konsorcjum BGK, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan oraz Societe Generale.

"Wykorzystując pozytywny odzew inwestorów międzynarodowych w czasie intensywnego, czterodniowego roadshow przeprowadzonego przez BGK w głównych miastach europejskich pozyskaliśmy środki w rekordowo dużej kwocie i wyjątkowo atrakcyjnych warunkach cenowych. Zapewniliśmy jednocześnie sfinansowanie w znacznym stopniu tegorocznych potrzeb finansowych KFD" - dodał dyrektor zarządzający BGK odpowiedzialny za emisję Marcin Kasiński.

Emisję objęli inwestorzy z 17 krajów

Emisję objęli inwestorzy z 17 krajów, głównie z Europy (ponad 98% wartości emisji, w tym Niemiec i Austrii - 43% oraz Francji - 25%). Były to przede wszystkim instytucje finansowe zarządzające aktywami (62%), firmy ubezpieczeniowe oraz fundusze emerytalne (15%), a także banki (23%)."Celem obecnej emisji obligacji jest zapewnienie efektywnego zarządzania płynnością finansową KFD na potrzeby finansowania realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Ten kluczowy dla polityki transportowej państwa dokument określa limit środków na realizację inwestycji drogowych ujętych w Programie na poziomie 135 mld zł. Rezultatem Programu ma być budowa ok. 2 750 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 43 nowych obwodnic miast" - czytamy dalej w komunikacie.BGK pozyskuje na rzecz KFD zewnętrzne finansowanie, emitując obligacje oraz zaciągając kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych (głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym). Przed 2014 rokiem BGK przeprowadzał emisje na rynku krajowym pozyskując finansowanie o wartości ponad 26 mld zł. Od 2014 roku, kiedy BGK ustanowił Program EMTN (Euro Medium Term Notes – średnioterminowych euroobligacji), bank wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 2,5 mld euro (włączając dzisiejszą emisję).BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: