BGK przeprowadził największą emisję obligacji na rynku krajowym o wartości 2 mld zł

Z rynku

Fot. BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził największą dotychczas emisję obligacji na rynku krajowym o łącznej wartości 2 mld zł, podał bank. Pozyskane środki wykorzysta na finansowanie bieżącej działalności biznesowej.

.@BGK_pl z sukcesem uplasował emisję 4-letnich obligacji o łącznej wartości 2 mld zł przy popycie przekraczającym 2,4 mld zł #obligacje #BGK

BGK z sukcesem uplasował emisję 4-letnich obligacji o łącznej wartości 2 mld zł przy popycie przekraczającym 2,4 mld zł, podano w komunikacie.

“Dla Banku Gospodarstwa Krajowego dzisiejsza emisja jest największą jednorazową emisją przeprowadzoną na rynku krajowym. Popyt przekraczający podaż świadczy o dużej wiarygodności naszego banku wśród inwestorów. Dziś jesteśmy drugim pod względem wielkości emitentem na rynku krajowym. Wciąż zwiększamy naszą obecność również na rynkach międzynarodowych” – skomentował wiceprezes Paweł Nierada, cytowany w komunikacie.

Środki na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością

BGK zamierza wykorzystać pozyskane środki do finansowania swoich potrzeb związanych z bieżącą działalnością, w tym rolowania emisji zapadającej 19 lutego 2019 r.

W budowie książki popytu uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których większość stanowiły fundusze emerytalne (51%). Pozostałe grupy to fundusze inwestycyjne (27%), inne instytucje finansowe (18%) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (4%), podano także.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: