BGK: rozlewanie się inflacji trudno opanować polityką pieniężną bez bankructw lub spadku popytu

Gospodarka

Spodziewane dalsze rozlewanie się inflacji energetyczno-żywnościowej na inne komponenty koszyka CPI będzie bardzo trudne do wyhamowania z użyciem narzędzi polityki pieniężnej, bez skutków ubocznych w postaci bankructw lub spadku popytu - napisali w raporcie ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fot. BGK

Spodziewane dalsze rozlewanie się inflacji energetyczno-żywnościowej na inne komponenty koszyka CPI będzie bardzo trudne do wyhamowania z użyciem narzędzi polityki pieniężnej, bez skutków ubocznych w postaci bankructw lub spadku popytu - napisali w raporcie ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Sądzimy, że proces przenoszenia cen deficytowych komponentów i energii w produkcji rolnej i produkcji żywności (nawozy, opakowania, procesy chemiczne) na ceny konsumentów jest daleki do zakończenia, zaś jego występowanie już obecnie wiążę się ze zmniejszaniem marż producentów w tym sektorze. Uważamy również, że ujawnianie się wpływu wzrostu cen energii na inne (nieenergetyczne komponenty koszyka inflacyjnego) jest cały czas w toku" - napisano.

Czytaj także: Eurostat: inflacja HICP w Polsce wyniosła 14,8 proc. rdr w sierpniu >>>

"Naszym zdaniem procesy transferowania cen energii, gazu i surowców do produkcji rolnej nie zostały jeszcze w pełni ujawnione w bazowych i nie bazowych komponentach CPI. Uważamy, że proces przenoszenia tych cen na produkty i usługi odbywa się i będzie odbywał się w sposób ograniczający marże przedsiębiorstw (czego dobrym przykładem jest sektor restauracji i hoteli). Oznacza to, że spodziewane przez nas dalsze rozlewanie się inflacji energetyczno-żywnościowej na inne komponenty koszyka będzie bardzo trudne do wyhamowania z użyciem narzędzi polityki pieniężnej, bez skutków ubocznych w postaci bankructw lub spadku popytu. Biorąc pod uwagę, zaproponowane wczoraj przez rząd nowe instrumenty moderowania cen energii sądzimy, że CPI rdr może jeszcze przejściowo wzrosnąć w horyzoncie 6 miesięcy" - dodano.

Cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce

Inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc. Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc., +/- 1 pkt. proc.

Czytaj także: Inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc.; GUS potwierdził rekordowe dane, a to jeszcze nie koniec wzrostów >>>

4 z obecnych 8 członków RPP (A. Glapiński, H. Wnorowski, C. Kochalski, I. Dąbrowski) nie wyklucza, że RPP zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych we wrześniu lub zakończy go w październiku.

Czytaj także: Joanna Tyrowicz z RPP: stopy procentowe w Polsce powinny dalej rosnąć >>>

RPP podniosła we wrześniu stopy procentowe o 25 pb., najmniej w obecnym cyklu. Łącznie od października 2021 r. stopy procentowe wzrosły o 665 pb. do 6,75 proc. w przypadku stopy referencyjnej.

Udostępnij artykuł: