BGK rozpoczął nabór wniosków o pożyczki z Funduszu Dostępności, w puli 42,8 mln zł

Z rynku

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął nabór wniosków o nisko oprocentowane pożyczki z Funduszu Dostępności, podał bank. W budżecie programu na 2019 r. założono 42,8 mln zł, które wykorzystać będzie można na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo inwestycję będzie można uzupełnić dotacją z PFRON.

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął nabór wniosków o nisko oprocentowane pożyczki z Funduszu Dostępności, podał bank. W budżecie programu na 2019 r. założono 42,8 mln zł, które wykorzystać będzie można na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo inwestycję będzie można uzupełnić dotacją z PFRON.

W budżecie programu na 2019 r. założono 42,8 mln zł, które wykorzystać będzie można na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami #BGK #DostępnośćPlus @BGK_pl

"Działając wspólnie na rzecz osób o szczególnych potrzebach, łączymy różne źródła finansowania. Zyskujemy w ten sposób kompleksowe i efektywne narzędzie" - podkreślił minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Kto może skorzystać z pożyczek?

Z pożyczek skorzystać mogą m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, uczelnie, biblioteki i szkoły. Pieniądze na pożyczki pochodzą ze spłat pożyczek unijnych udzielanych w latach 2007-2013, ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz z dotacji z budżetu państwa, podano również.Czytaj także: Powstanie Fundusz Dostępności. Sejm przyjął ustawę >>>

"Dzięki naszemu wsparciu realizowane są inwestycje potrzebne Polsce i Polakom. Finansujemy m.in. budowę mieszkań na wynajem i budownictwo czynszowe. Poprawiamy również dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami: seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Właśnie rozpoczęliśmy nabór wniosków o pożyczki z Funduszu Dostępności i zwiększyliśmy jego budżet przewidziany na 2019 r. z 4 do ponad 40 mln zł" - dodał członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński.Co istotne, pożyczka nie ma maksymalnego limitu kwotowego, a okres jej spłaty może być rozłożony na 20 lat, przy rocznym oprocentowaniu 0,15 pkt proc. Po spełnieniu określonych kryteriów można liczyć na umorzenie do 40% wartości pożyczki, wskazano.

Program Dostępność+

Program Dostępność+ ma zapewnić swobodny udział w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach (na przykład seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi, kobietom w ciąży). Koncentruje się na ośmiu obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Program to nie tylko fundusze na dostępność, ale też rozwiązania prawne, takie jak przyjęty w czerwcu przez rządu projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podsumowano.BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: