BGK rozpoczyna program dla innowacyjnych MŚP. W puli 350 mln zł

Firma

Małe, mikro- i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi mogą już aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną. Maksymalna wysokość dofinansowania to aż 6 mln złotych.W nowym naborze wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” do rozdysponowania jest w sumie 350 mln złotych. Pierwsza z sześciu rund naboru ruszyła 8 października.

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Małe, mikro- i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi mogą już aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną. Maksymalna wysokość dofinansowania to aż 6 mln złotych.W nowym naborze wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” do rozdysponowania jest w sumie 350 mln złotych. Pierwsza z sześciu rund naboru ruszyła 8 października.

Małe, mikro- i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi mogą już aplikować do @BGK_pl o premię technologiczną #BGK #technologie #innowacje

Czym jest premia technologiczna?

BGK dofinansowuje inwestycje firm w formie premii technologicznej, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych. Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP) produkty, usługi lub procesy.- Jednym z kluczowych zadań BGK jest wspieranie rozwoju polskich firm. Kredyt na innowacje technologiczne cieszy się dużym zainteresowaniem sektora MŚP. W 4 dotychczasowych konkursach przedsiębiorcy złożyli ponad 1600 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ok. 5,3 mld zł będącą wsparciem realizacji projektów o wartości ok. 11,4 mld zł.  To pokazuje jak istotną rolę odgrywają instrumenty finansowe, dzięki którym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skutecznie wdrażać nowoczesne technologie oraz konkurować najwyższą jakością towarów i usług – podkreśla Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził 4 nabory wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne. Promesę premii technologicznej uzyskało ponad 600 projektów, dla których wartość wsparcia ze strony BGK wyniosła ok. 1,95 mld zł. Do tej pory bank zawarł ok. 390 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 1,35 mld zł. Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych obejmują m.in takie branże jak przemysł maszynowy,  przemysł spożywczy, meblarstwo, poligrafia, przemysł budowlany czy motoryzacyjny.- Żyjemy w czasach nowych, innowacyjnych technologii. Rozwijają się one błyskawicznie, zmieniając nasze życie, otoczenie i nasz biznes. Z dekady na dekadę, a nawet jeszcze szybciej co 2 – 3 lata, powstaje nowa, ulepszona kategoria urządzeń, jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie, zdecydowanie mniej energochłonnych, bardziej przyjaznych środowisku. Wymusza to na przedsiębiorcy ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Sam pomysł jednak nie wystarcza. Potrzebne są inwestycje w nowy park maszynowy oraz usprawnienie procesów technologicznych. Wsparcie w formie premii technologicznej to szansa na wdrożenie nowych rozwiązań  i co za tym idzie zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej – mówi Jacek Borowski, właściciel firmy Fol-Pol, która skorzystała z Kredytu na innowacje technologiczne.

Kiedy i jak złożyć wniosek o premię technologiczną?

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski za pośrednictwem generatora wniosków on-line opracowanego specjalnie na potrzeby poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.Oprócz przygotowania i złożenia wniosku, generator służy również jako platforma do komunikacji pomiędzy BGK a wnioskodawcą w trakcie oceny projektu.Wszelkie niezbędne informacje, na podstawie których możliwe jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie, zawiera dokumentacja konkursowa opublikowana na stronie BGK oraz na portalu Funduszy Europejskich.Podobnie jak w poprzednim naborze, konkurs jest prowadzony w rundach. Po każdym z etapów zewnętrzni eksperci branżowi będą oceniali złożone wnioski, bez konieczności czekania na zakończenie całego naboru. Usprawni to proces naboru wniosków, a zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie dokumentacji. Wniosek można złożyć wyłącznie w jednej z rund. Do czasu oceny projektu przez panel ekspertów przedsiębiorca może poprawić lub uzupełnić swój wniosek.Dofinansowanie z programu przyznawane jest przedsiębiorcom w formie częściowej spłaty kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym.

Terminy rund „Kredytu na innowacje technologiczne”

  •  runda 1: od 08.10.2018 r. do 7.11.2018 r.
  •  runda 2: od 08.11.2018 r. do 06.12.2018 r.
  •  runda 3: od 07.12.2018 r. do 24.01.2019 r.
  •  runda 4: od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
  •  runda 5: od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r.
  •  runda 6: od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. do godz. 16:00.
Unowocześnianie polskiej gospodarki i przeznaczanie wsparcia na wdrażanie nowych technologii to jeden z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W wypełnieniu tego zadania pomagają fundusze unijne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z sektorem bankowym realizuje „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR i wspiera polskie firmy, które wdrażają nowe technologie.
infografika_kredyt_1200_900px_v3.jpg

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: