BGK sprzedał trzyletnie obligacje warte 500 mln zł

Z rynku

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach budowy książki popytu sprzedał trzyletnie obligacje w łącznej kwocie 500 mln zł z marżą 24 pkt bazowych ponad stawkę WIBOR, podał bank. Emisja służy częściowemu rolowaniu obligacji BGK zapadających 25 stycznia 2018 r.

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach budowy książki popytu sprzedał trzyletnie obligacje w łącznej kwocie 500 mln zł z marżą 24 pkt bazowych ponad stawkę WIBOR, podał bank. Emisja służy częściowemu rolowaniu obligacji BGK zapadających 25 stycznia 2018 r.

Wśród nabywców aktualnej emisji obligacji #BGK największą grupę stanowiły #OFE (74%) oraz #TFI (15%). #obligacje

"Wśród nabywców aktualnej emisji obligacji największą grupę stanowiły OFE (74%) oraz TFI (15%). W emisji partycypowały również podmioty niefinansowe (6%) oraz bankowe (5%)" - czytamy w komunikacie.BGK podał także, że emisja była pierwszą emisją rynkową w 2018 roku oraz pierwszą przeprowadzoną zgodnie z wymogami regulacji MIFID2.

BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: