BGK wyemitował obligacje na kwotę 165 mln zł dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

Bankowość / Finanse i gospodarka

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku na ulice Warszawy wyjechało 168 sztuk najnowocześniejszej generacji autobusów marki SOLARIS URBINO i SOLBUS zakupionych przez Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Zakup autobusów był możliwy dzięki dokonanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego emisji obligacji MZA na kwotę 165.600.000,00 PLN.

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku na ulice Warszawy wyjechało 168 sztuk najnowocześniejszej generacji autobusów marki SOLARIS URBINO i SOLBUS zakupionych przez Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Zakup autobusów był możliwy dzięki dokonanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego emisji obligacji MZA na kwotę 165.600.000,00 PLN.

Ostateczny termin wykupu obligacji przypada 31 grudnia 2017 roku a BGK pełni w programie rolę: organizatora, gwaranta, agenta emisji i płatności, dealera, depozytariusza oraz agenta ds. zabezpieczeń.

Emisja obligacji strukturyzowanych dla MZA, to rezultat konsekwentnego działania Banku, który rozbudował kompetencje finansowania sektora publicznego w formule project i structured finance wychodząc w ten sposób na przeciw oczekiwaniom samorządów - informuje Jan Dziekański, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Doradztwa w BGK

Prace nad dokumentacją emisyjną przebiegły sprawnie i zostały zwieńczone podpisaną w dniu 21 lutego 2011 Umową Programu Emisji Obligacji. BGK było wymagającym partnerem w negocjacjach, ale rozumiejącym specyfikę funkcjonowania spółek samorządowych i potrzebę implementacji nowej, korzystnej formuły finansowania, jaką jest dla MZA Emisja Obligacji.

Dzięki udanej współpracy BGK z MZA w sferze strukturyzacji finansowania inwestycji taborowych, zakupiliśmy wygodne, niskopodłogowe, klimatyzowane pojazdy, w tym autobusy hybrydowe, które znacząco przyczynią się do poprawy komfortu podróżowania mieszkańców Warszawy - powiedział Paweł Jankowski, Członek Zarządu ds. Finansowych MZA Sp. z o.o.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: