BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,85 mld zł

Z rynku

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował 1,85 mln sztuk obligacji serii BGK1023S018A o wartości nominalnej równej 1 tys. zł każda, podał bank.

.@BGK_pl wyemitował 1,85 mln sztuk obligacji serii BGK1023S018A o wartości nominalnej równej 1 tys. zł każda #BGK

„Cel emisji obligacji: Nie został określony. Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA o kodzie ISIN PL0000500252″. Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 28 październik 2023 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK1023S018A. […] Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Agencja Fitch przyznała rating A- dla emisji obligacji BGK >>>

Wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań na dzień 30 września 2019 r. wynosi 114,7 mld zł, a perspektywa kształtowania zobowiązań BGK do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 72,8 mld zł, podano również.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: