BGK wyemitował obligacje czteroletnie o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł

Z rynku

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował 2 mln sztuk obligacji serii BGK0223S017A o wartości nominalnej równej 1 tys. zł każda.

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował 2 mln sztuk obligacji serii BGK0223S017A o wartości nominalnej równej 1 tys. zł każda.

#BGK wyemitował 2 mln sztuk obligacji serii BGK0223S017A o wartości nominalnej równej 1 tys. zł każda #obligacje @BGK_pl

"Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 19 lutego 2023 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK0223S017A" - czytamy w komunikacie.Wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 62,7 mld zł, a perspektywa kształtowania zobowiązań BGK do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 83,5 mld zł, podano również.

Ratingi przyznane przez agencję Fitch Ratings 

W osobnym komunikacie BGK poinformował, że Fitch Ratings przyznał dla emisji obligacji banku na kwotę 2 mld zł, z terminem wykupu 19 lutego 2023 r., o oprocentowaniu zmiennym, następujące ratingi:- long-term local currency rating: A-,- national Long-term rating: AAA(pol).

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju - jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: