Te banki nie wypłacą dywidendy za 2017 rok? Zalecenia KNF

Z rynku

BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK oraz Idea Bank otrzymały od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., poinformowały banki.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK oraz Idea Bank otrzymały od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., poinformowały banki.

BGŻ #BNPParibas, #BankZachodniWBK oraz #IdeaBank otrzymały od #KNF zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2017 r. #dywidenda #banki @uknf @BNPParibas @IdeaBankSA @BankZachodniWBK

"Bank w raporcie bieżącym nr 25/2017 informował, iż w dniu 23 listopada 2017 roku otrzymał decyzję KNF z dnia 23 listopada 2017 roku o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto, wypracowanego przez bank w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., w kwocie 130 029 376,35 zł" - przypomniano w komunikacie BGŻ Paribas."KNF oczekuje przedłożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego pisma stanowiska zarządu i rady nadzorczej emitenta w kwestii realizacji powyższego zalecenia" - czytamy z kolei w komunikacie Idea Banku.Czytaj także: KNF: PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25 proc. zysku za 2017 rok >>>"Zarząd Banku Zachodniego WBK otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie KNF nie zgłasza zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez Bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016" - czytamy w komunikacie BZ WBK.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.

Założenia KNF

KNF przyjęła założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym – rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie przedstawione przez Komisję kryteria mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję, a w przypadku banków spełniających wszystkie te kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny – do 100% zysku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: