BGŻ BNP Paribas nie wypłaci dywidendy z zysku za 2017 r.

Z rynku

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 298,38 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na dzień 18 maja.

Akcjonariusze Banku #BGŻBNPParibas zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 298,38 mln zł na kapitał rezerwowy #dywidenda #zysk #banki

„Zysk Banku BGŻ BNP Paribas po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za rok obrotowy 2017 w wysokości 298 389 438,93 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy” – czytamy w projekcie uchwały.

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują również w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 13,3 mln akcji. Celem Banku jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego, podała instytucja.

Emisja do 13,3 mln nowych akcji

„Uchwała przewiduje emisję do 13,3 mln nowych akcji, w ramach których imienne akcje serii K stanowić będą nie więcej niż 10,8 mln akcji, a akcje serii J będą akcjami na okaziciela, które staną się przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84 238 318 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu” – czytamy w komunikacie.

„Uchwała przewiduje emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej (kierowanej do maksymalnie 149 inwestorów – tzw. private placement) z wyłączeniem prawa poboru. Celem Banku jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego” – zaznaczono w komunikacie.

Bilans otwarcia banku

Na początku lutego instytucja opublikowała bilans otwarcia banku według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r., uwzględniający wdrożenie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 9, wskazywał, że poziom współczynników kapitału Tier I zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w ujęciu skonsolidowanym znajdował się poniżej nowych wymogów obowiązujących banki w 2018 r., określonych przez KNF, wskazano w informacji.

„Na początku roku podjęliśmy niezwłocznie działania mające na celu spełnienie nowych wymogów regulacyjnych poprzez przeprowadzenie nowej emisji akcji. W związku z tym podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia zaproponujemy akcjonariuszom przyjęcie uchwały, która dotyczy emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Naszym zdaniem jest to najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału dla Banku. Cały proces podwyższenia kapitału planujemy zakończyć do końca lipca 2018 r.” – powiedział prezes Przemek Gdański, cytowany w komunikacie.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: