BGŻOptima: komentarz na temat decyzji RPP

Komentarze ekspertów

Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP bez zmian.

Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP bez zmian.

Decyzja ta jest zgodna z wcześniejszymi deklaracjami Rady o utrzymaniu stóp na obecnym poziomie do połowy 2014 r. Ze względu na podwyższoną niepewność, co do rozwoju sytuacji na Ukrainie i jej ewentualnych konsekwencji ekonomicznych dla Polski, trudno jest też obecnie Radzie przedłużać deklarację co do wydłużenia okresu niezmienności stóp (jednak decyzje Rady w tej sprawie poznamy dopiero podczas popołudniowej konferencji prasowej).  Podobnie zresztą dziś po południu poznamy pierwsze informacje na temat zaktualizowanej projekcji inflacyjnej NBP.

Dobre fundamentalne dane z polskiej gospodarki, które poznaliśmy w ostatni okresie, sugerują szybsze niż wskazywała to listopadowa projekcja domykanie się luki popytowej, a tym samym i prawdopodobnie szybszy wzrost inflacji w drugiej połowie roku i w kolejnych kwartałach. Z drugiej jednak strony, poziom bieżącej inflacji na przełomie roku był niższy niż ten w listopadowej projekcji. Oznacza to, że prognozowana ścieżka inflacji powinna startować z niższego poziomu, ale szybciej się podnosić. Obserwowany w ostatnim okresie wzrost zmienności kursu walutowego, czy też wyższe  ryzyko deprecjacji złotego w krótkim okresie niż jego aprecjacji, stanowią też czynnik ryzyka dla inflacji. Póki co jednak w gospodarce brak oznak nasilenia presji inflacyjnej. Wskaźniki rocznych zmian cen producenta utrzymują się poniżej zera, a w poniedziałkowych danych o PMI ankietowane przedsiębiorstwa wskazały nawet na wyraźny spadek presji kosztowej. Wprowadzenie zakazu importu polskiego mięsa wieprzowego do Rosji, na Białoruś i przez inne kraje azjatyckie, dał też silny impuls do spadku cen wieprzowiny na rynku krajowym, co obecnie stabilizuje poziom inflacji. Dlatego Rada będzie w najbliższym czasie raczej stosować strategię wait and see, pozostając w stosunkowo komfortowej sytuacji kontynuacji bezinflacyjnego wzrostu. Ewentualna decyzja na temat  tzw. forward guidance, czyli deklaracji co przyszłych działań Rady w zakresie stóp procentowych, też może jeszcze chwilę poczekać. Bez względu na deklaracje Rady, wydaje się, że stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną bez zmian, co najmniej do listopada br.

Dariusz Winek
główny ekonomista
BGŻOptima i BGŻ

Członkowie RPP zapowiadali, że podwyżka stóp procentowych czeka nas dopiero w drugim półroczu tego roku i konsekwentnie realizują tą zapowiedź, pozostawiając w marcu stopy procentowe bez zmian. Sytuacja na rynku jest obecnie bardzo nerwowa w związku z wydarzeniami na Ukrainie. Trzeba mieć nadzieję, że ustabilizuje się ona w najbliższym czasie, choć dziś nie można wykluczać żadnego scenariusza. Widać to niestety po zachowaniu warszawskich indeksów oraz kursie złotego. Wahania w ostatnich dniach były znaczne. 

Według naszego comiesięcznego pomiaru, średnia oprocentowania 5 najlepszych depozytów 3-miesięcznych na koniec lutego wynosiła 3,13 proc, a 12. miesięcznych 3,29 proc. Dla kont oszczędnościowych było to nieco poniżej 3 proc. Biorąc pod uwagę prognozy rocznej inflacji, takie stawki dają realny zysk na poziomie 0,95 proc.

Co ważne, od kilku miesięcy obserwujemy, że trend spadkowy oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych zatrzymał się i obecnie mamy do czynienia ze stabilizacją, z perspektywą na wzrost w przyszłości. Oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w połowie roku z pewnością będą ten wzrost stymulować.

Osoby szukające ponadprzeciętnych  zysków będą musiały rozejrzeć się za nieco bardziej skomplikowanymi rozwiązaniami, jak np. lokata z funduszem. Część środków w takim produkcie trafia na lokatę, której oprocentowanie jest zwykle znacznie wyższe niż średnia rynkowa (dochodzi nawet do 8 proc.), zaś pozostała część - do jednego lub kilku funduszy inwestycyjnych o różnym profilu ryzyka. 

Tomasz Gomółka
ekspert BGŻOptima

Udostępnij artykuł: