BGŻOptima stawia na stabilnego funta

Bankowość

Lokata Stabilny Funt to nowa Lokata Inwestycyjna w ofercie BGŻOptima. Daje ona możliwość uzyskania zysku w wysokości do 7,02 proc. w perspektywie 18 miesięcy, przy całkowitej gwarancji zainwestowanych środków. Produkt, jako jedyny na rynku nie wiąże się z koniecznością poniesienia żadnych opłat, nawet za zerwanie. Subskrypcja na Lokatę Stabilny Funt rozpoczyna się 4 kwietnia.

Lokata Stabilny Funt to nowa Lokata Inwestycyjna w ofercie BGŻOptima. Daje ona możliwość uzyskania zysku w wysokości do 7,02 proc. w perspektywie 18 miesięcy, przy całkowitej gwarancji zainwestowanych środków. Produkt, jako jedyny na rynku nie wiąże się z koniecznością poniesienia żadnych opłat, nawet za zerwanie. Subskrypcja na Lokatę Stabilny Funt rozpoczyna się 4 kwietnia.

Lokata Stabilny Funt umożliwia wypracowanie do 7,02 proc. zysku w czasie osiemnastu miesięcy jej trwania. Wysokość stopy zwrotu będzie uzależniona od poziomu kursu funta brytyjskiego do polskiego złotego. Jeśli będzie on znajdował się w przedziale +15 lub -15 groszy (w stosunku do kursu z dnia 24 kwietnia br.) podczas wszystkich 18 dni obserwacji, klient może liczyć na wypłatę maksymalnego zysku w wysokości 7,02 proc. Jeżeli w którymś z dni obserwacji kurs wyjdzie poza ten przedział, zysk będzie proporcjonalnie niższy. Przykładowo, jeśli kurs utrzyma się w wyznaczonym przedziale w 15 z 18 odczytów, zysk klienta zostanie wyliczony poprzez podzielenie 15 przez 18 i pomnożeniu przez 7,02 proc, a więc wyniesie dokładnie 5,85 proc. w 1,5-rocznym okresie.

Co ważne, produkt posiada gwarancję pełnej ochrony kapitału.

Sytuacja gospodarcza Polski jest obecnie oceniana jako relatywnie dobra. Stanowi ona odzwierciedlenie m.in. ożywienia gospodarczego wśród szeregu partnerów handlowych (zwłaszcza Niemiec). Sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii również pozostaje na stabilnym poziomie. Gospodarka ta, oparta w dużej mierze o sektor usługowy, wyraźnie zyskała dzięki ożywieniu ekonomicznemu m.in. w USA, odnotowując stosunkowo szybki wzrost.

- Dane napływające z wysp brytyjskich pokazują, że tamtejsza gospodarka, a co za tym idzie miejscowa waluta, należą do bardzo stabilnych. Podobną tendencję wykazuje polska gospodarka. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, Lokata Stabilny Funt oparta jest na scenariuszu utrzymywania się kursu GBP/PLN na dość stabilnym poziomie.  - mówi Marta Domańska - Trzaskoma, menedżer produktu BGŻOptima. - Kiedy takie założenie się potwierdzi, pozwoli to osiągnąć naszym klientom zysk istotnie wyższy niż ten na standardowej lokacie.

Dodatkową, rzadko spotykaną na rynku zaletą Lokaty Stabilny Funt, jest możliwość wycofania pieniędzy w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat likwidacyjnych. W sytuacji zerwania lokaty inwestycyjnej przed upływem terminu jej zapadalności, klient otrzyma zwrot wszystkich zainwestowanych środków.

Lokatę Stabilny Funt mogą założyć wszystkie osoby, które posiadają Konto Indywidualne BGŻOptima. Minimalna kwota inwestycji to 4000 zł.

Źródło: BGŻOptima

Udostępnij artykuł: