Biała lista podatników VAT – problem małych firm i …PayU

Firma

Jakie problemy z „białą listą podatników VAT" mogą mieć operatorzy płatności internetowych - spytaliśmy o to przedstawicieli PayU i Ministerstwa Finansów.

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

Jakie problemy z „białą listą podatników VAT" mogą mieć operatorzy płatności internetowych - spytaliśmy o to przedstawicieli PayU i Ministerstwa Finansów.

Pierwsze cztery miesiące funkcjonowania Wykazu to czas na to, aby podatnicy uregulowali kwestie rachunków prywatnych i biznesowych #BiałaListaPodatnikówVAT #VAT @MF_GOV_PL @PayU_pl

Operatorzy płatności w internecie mają problem z „białą listą” MF

Od 1 września działa baza – wykaz rachunków bankowych tzw. biała lista podatników VAT.Przedsiębiorca, który wykona płatność kontrahentowi na kwotę ponad 15 tys. zł na niezgłoszony do wykazu rachunek, nie będzie mógł jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.Od 1 stycznia 2020 r. będzie też solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za związany z nią  VAT.Wielu dostawców różnych usług np. w Internecie (portale aukcyjne, rejestracja domen internetowych i hostingiem stron www itp.) czy serwis aukcyjny Allegro, home.pl i inni, często prowadzą rozliczenia z klientami poprzez operatorów płatności takich jak PayU.Jak się okazuje, przy realizacji większych płatności (powyżej 15 tys. zł) ich klienci nie będą mogli skorzystać z tych systemów. Dlaczego tak jest, zapytaliśmy Ministerstwo Finansów i PayU - jednego z największych działających na naszym rynku operatorów płatności internetowych. 

PayU - nie udało się wprowadzić proponowanych zmian

W odpowiedzi na nasze pytania, Justyna Grzyl z PayU stwierdziła, że w ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1018), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r., znalazły się rozwiązania niekorzystne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokonujących transakcji za pośrednictwem sieci Internet, ponieważ nie uwzględnia się roli instytucji płatniczych pośredniczących w procesowaniu płatności online.Nowe przepisy uniemożliwiają tym podmiotom zaliczenie kwoty zapłaty za produkty lub usługi nabyte przez Internet w poczet kosztów uzyskania przychodu w przypadku, gdy wartość takiego zakupu przekracza 15 tys. zł, a płatność została wykonana kartą kredytową, szybkim przelewem elektronicznym, tzw. pay by link, lub inną metodą płatności, obsługiwaną przez instytucję płatniczą pośredniczącą w przekazaniu środków.Dlatego też instytucje płatnicze pośredniczące w przekazywaniu płatności nie mogą dziś zapewnić akceptantów takich jak operatorzy internetowych platform handlowych, tzw. marketplace’ów, iż rozliczenie kwot powyżej 15 tys. zł odbędzie się bez konsekwencji podatkowych dla ich klientów, czyli podmiotów dokonujących za ich pośrednictwem transakcji kupna lub sprzedaży.Jak dodała Justyna Grzyl, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności (PONIP) wnosiła o wprowadzenie zmian w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT, precyzujących, że istnieje możliwość uwzględnienia kwoty zapłaty w kosztach uzyskania przychodu, o ile finalnie środki trafią na rachunek rozliczeniowy akceptanta, znajdujący się w dniu zainicjowania płatności na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Jednak sugerowane zmiany nie zostały wprowadzone.Czytaj także: Biała lista podatników VAT. Zmiany w płatnościach na Allegro i kłopot dla najmniejszych firm 

Ministerstwo Finansów - konta nie są drogie

W odpowiedzi na pytanie o to, jakie konta firm mogą być umieszczane w Wykazie podatników VAT, resort finansów informuje, że będą w nim zamieszczane wyłącznie numery rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez banki lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą.Z uwagi na fakt, że Wykaz ten zawiera wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli rachunki przeznaczone „stricte” dla rozliczeń biznesowych postanowiono, że negatywne konsekwencje za dokonanie płatności na rachunek spoza Wykazu będą stosowane dopiero od 1 stycznia 2020 r.Pierwsze cztery miesiące funkcjonowania Wykazu to czas na to, aby podatnicy uregulowali kwestie rachunków prywatnych i biznesowych.Na podnoszone wątpliwości przez mikro przedsiębiorców dotyczące dodatkowych kosztów związanych z otwieraniem i utrzymaniem rachunków, które mogą być umieszczone na białej liście, MF odpowiada, że z informacji publicznie dostępnych wynika, iż na rynku jest wiele rachunków rozliczeniowych oferowanych przez różne banki, w których nie ma żadnych opłat dla mikrofirm dokonujących kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu przelewów miesięcznie.Dodatkowo każda ewentualna opłata za obsługę rachunku rozliczeniowego, co do zasady stanowi koszty uzyskania przychodu.Ministerstwo Finansów przy okazji przypomniało o obowiązku posiadania rachunków rozliczeniowych przez wszystkich podatników, którzy z dniem 1 listopada 2019 r. objęci zostaną obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, ponieważ uchwalona w dniu 9 sierpnia 2019 r. ustawa wprowadzająca obowiązek stosowania tego mechanizmu nakłada na nich obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego prowadzonego w walucie polskiej.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: