Biały Listek CSR POLITYKI dla GBS Banku

Bankowość

Tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą PwC już po raz trzeci postanowiła uhonorować firmy, które wyróżniają się w działalnościach CSR.

Tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą PwC już po raz trzeci postanowiła uhonorować firmy, które wyróżniają się w działalnościach CSR.

Wybranym firmom przyznano Złoty, Srebrny i Biały Listek CSR POLITYKI. Z wielką przyjemnością chcieliśmy poinformować, że bank otrzymał Biały Listek. Przegląd społecznej odpowiedzialności biznesu za 2013 rok został przygotowany na podstawie wyników ankiety rozesłanej do ponad 800 największych przedsiębiorstw m.in. do GBS Banku.

Sama ankieta była opracowana według najważniejszych wytycznych norm ISO 26000 w siedmiu obszarach:

  • ład korporacyjny,
  • prawa człowieka,
  • zachowania wobec pracowników,
  • ochrona środowiska,
  • dbałość o klienta,
  • uczciwość biznesowa,
  • zaangażowanie społeczne.

Nadrzędnym celem organizacji podejmującej działania odpowiedzialne społecznie jest maksymalizacja swojego wkładu w zrównoważony rozwój. - mówi Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC w Polsce.

Strategiczne traktowanie aspektów CSR w zarządzaniu pozwala podejmować trafne decyzje biznesowe, które w długim okresie przekładają się na wyniki danego przedsiębiorstwa. Pomimo tego, że w Polsce takie podejście jest cały czas pionierskie, w niektórych firmach np. w GBS Banku na trwałe wpisuje się w działania instytucji.

Za co GBS Bank otrzymał Biały Listek CSR POLITYKI?

Bank wdrożył wybrane rozwiązania rekomendowane przez normę  ISO 26000 dla efektywnego zarządzania wpływem organizacji, a także cały czas doskonali swoje działania w tym zakresie.

Jest to dla banku duże i ważne wyróżnienie, za które serdecznie dziękuje.

Źródło: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Udostępnij artykuł: