Bibby Financial Services rozwija faktoring eksportowy. 1/3 firm z sektora MSP chce rozwijać eksport widząc szanse na zrównoważenie źródeł przychodów.

Finanse i gospodarka

Z badań Bibby MSP Index przeprowadzonych przez Bibby Financial Services i Instytut Keralla Research wynika, że 1/3 polskich małych i średnich firm eksportuje swoje produkty. Polscy przedsiębiorcy widzą w eksporcie przede wszystkim szansę na uniezależnienie się od lokalnych odbiorców. Połowa firm wspomaga się specjalistycznymi instrumentami wspierającymi transakcje.

Z badań Bibby MSP Index przeprowadzonych przez Bibby Financial Services i Instytut Keralla Research wynika, że 1/3 polskich małych i średnich firm eksportuje swoje produkty. Polscy przedsiębiorcy widzą w eksporcie przede wszystkim szansę na uniezależnienie się od lokalnych odbiorców. Połowa firm wspomaga się specjalistycznymi instrumentami wspierającymi transakcje.

Polski oddział Bibby Financial Services, międzynarodowej firmy specjalizującej się w finansowaniu firm z sektora MSP, w ramach projektu badawczego Bibby MSP Index zbadał stan aktywności eksportowej przedsiębiorstw. Blisko 1/3 ankietowanych firm zadeklarowało regularny eksport swoich produktów na rynki zagraniczne, a także chęć dalszego rozwoju w tym obszarze. Większość eksporterów upatruje w odbiorcach zagranicznych szansę na zdywersyfikowanie źródeł przychodu, a co za tym idzie uniezależnienie się od trudnej sytuacji na rynku lokalnym. Przychody z eksportu stanowią uzupełnienie przychodów firmy - dla 60% firm sprzedaż eksportowa przynosi nie więcej niż 1/3 całości sprzedaży. Przedsiębiorcy cenią sobie również możliwości zwiększenia marż dzięki współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Blisko połowa ankietowanych zadeklarowała również wspomaganie się produktami wspierającymi transakcje.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje "10% badanych przez nas firm stosuje metodę finansowania jaką jest faktoring eksportowy. To jeszcze niewielki procent w porównaniu do innych rynków, na których działamy. Patrząc na dynamiczny wzrost faktoringu międzynarodowego na świecie i doświadczenia naszych innych oddziałów to właśnie w faktoringu eksportowym widzimy szansę dla rozwoju polskich firm, a co za tym idzie źródło wzrostu faktorów. Jako faktor międzynarodowy z siecią oddziałów na kluczowych rynkach, posiadamy pełny wachlarz narzędzi, które ułatwiają eksport polskim firmom. Od szybkiej i sprawnej weryfikacji kontrahentów, poprzez spójny system rozliczeń, przejmowanie ryzyka transakcji, a także szybkie procedury finansowania. Wraz z szybkim rozwojem na nowych rynkach nieustannie doskonalimy ofertę faktoringu eksportowego, która staje się jednym z głównych wyróżników i przewag naszej Grupy".

Badanie eksportu polskiego sektora MSP przeprowadzone zostało w ramach projektu Bibby MSP Index na reprezentatywnej, ogólnopolskiej grupie firm zatrudniających od 10 do 250 osób.

Joanna Gruss

Udostępnij artykuł: