Bibby MSP Index w górę. Lepsze nastroje w małych i średnich firmach

Raporty

Według wyników najnowszej fali badania Bibby MSP Index główny wskaźnik nastrojów małych i średnich przedsiębiorstw  wzrósł do poziomu 51,7 punktów. Za wzrost Indeksu o 10,7 punktów odpowiada oczekiwany wzrost zamówień w sektorze produkcyjnym i budowlanym.

Najnowsza, piąta edycja ogólnopolskiego badania Bibby MSP Index, przynosi poprawę nastrojów wśród właścicieli małych i średnich firm. Główny wskaźnik sondażu Bibby MSP Index ukazujący przyszłe tendencje i najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w sektorze MSP wzrósł do poziomu 51,7 pkt. Daje to wzrost o 10,7 punktów w porównaniu do poprzedniej, październikowej edycji badania.

Na wyższy poziom indeksu wpłynęły przede wszystkim optymistyczne prognozy co do zakładanej sprzedaży, a co za tym idzie lepszej płynności w branżach produkcyjnej i budowlanej.  Z badania wynika również, że co najmniej połowa firm utrzyma inwestycje na planowanym poziomie, a 66% ankietowanych przedsiębiorców utrzyma obecne zatrudnienie w swoich firmach.

Krzysztof Kuniewicz Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje: „Wzrost naszego głównego Indeksu odczytujemy jako ważną, jednak na razie sezonową zwyżkę nastrojów. Na ile trwały okaże się zwyżka optymizmu przedsiębiorców potwierdzi się w kolejnej fali naszego badania. Cieszy nas szczególnie fakt, że większość firm nie rezygnuje z planowanych inwestycji, które są podstawą przyszłego wzrostu„.

Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą finansować się same

Wskaźnik Bibby MSP Indeks budowany jest na podstawie oceny sytuacji firm w 5 kluczowych obszarach: płynności finansowej, zewnętrznego finansowania, inwestycji, sprzedaży i zatrudnienia. Mimo zwyżki całego Indeksu, przedsiębiorcy nie oczekują poprawy poziomu finansowania z zewnętrznych źródeł.  Wskaźnik „Zewnętrzne finansowanie” będący jednym z głównych elementów Bibby MSP Index pozostał na poziomie niemal identycznym jak w październikowej fali badania.

Widzimy, że mały i średni biznes w przeważającej mierze polega wyłącznie na własnym finansowaniu, cierpliwie czekając na pieniądze od kontrahentów. Prezentowany w raporcie, oczekiwany wzrost płynności jest pochodną spodziewanego wzrostu sprzedaży, a nie większej dostępności kredytów. Sytuacja ta potwierdza bardzo duży potencjał faktoringu jako dostępnego źródła finansowania dla MSP. Faktoring premiuje potencjał sprzedażowy firmy, portfel wiarygodnych odbiorców, a nie bieżące wskaźniki finansowe. Faktoring pomaga szybko pokonać problemy z płynnością, a tym samym radzić sobie z zatorami płatniczymi.  Naszym celem jest finansowanie możliwie najszerszej grupy przedsiębiorstw – również tych, które przeżywają okresowe trudności i nie mają szans na pozyskanie finansowania ze strony banków. Dzięki oferowanemu przez nas faktoringowi restrukturyzacyjnemu mogą one uzyskać finansowanie na bazie wystawianych faktur i szybko wzmocnić swoją sytuację finansową.” komentuje Krzysztof Kuniewicz.

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest 2 razy w roku w formie wywiadów telefonicznych na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie małych i średnich firm. Badanie nie obejmuje mikrofirm tj. zatrudniających do 10 osób. Jest to autorski projekt badawczy firmy Bibby Financial Services, realizowany przy współpracy z Instytutem Keralla Reserach.

130522.wykres.bibby.01.351x383

Raport Bibby MSP Index do pobrania pod adresem: http://bibbymspindex.finansowaniedlamsp.pl/

Źródło: Bibby MSP Index

Udostępnij artykuł: