Biblioteka spółdzielcy: Banki spółdzielcze a deponenci

NBS 2017/11

Informacja zwrotna pochodząca od konsumentów staje się obecnie kluczowym elementem kształtującym obrót gospodarczy. Decyzje zakupowe coraz powszechniej determinowane są przez zamieszczane w sieci opinie i komentarze, a portale społecznościowe umożliwiające wymianę doświadczeń konsumenckich zaliczają się do najpowszechniej odwiedzanych zasobów wirtualnego świata.

Informacja zwrotna pochodząca od konsumentów staje się obecnie kluczowym elementem kształtującym obrót gospodarczy. Decyzje zakupowe coraz powszechniej determinowane są przez zamieszczane w sieci opinie i komentarze, a portale społecznościowe umożliwiające wymianę doświadczeń konsumenckich zaliczają się do najpowszechniej odwiedzanych zasobów wirtualnego świata.

Jerzy Ochocki

Dla sektora finansowego pierwszorzędne znaczenie ma postrzeganie poszczególnych banków przez aktualnych lub potencjalnych deponentów i bazujące na owych ocenach decyzje dotyczące powierzania danej instytucji swych oszczędności. Obszar ten, określany w ekonomii mianem dyscypliny deponenckiej, jak dotąd nie stanowił przedmiotu szczególnego zainteresowania rodzimych badaczy. Z tym większą satysfakcją odnotować należy ukazanie się publikacji dr. hab. Łukasza Kozłowskiego, „Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących”. To pierwsza próba zmierzenia się z tym zjawiskiem w obszarze polskiej bankowości lokalnej.

Jak przystało na opracowanie o charakterze pionierskim, autor rozpoczyna wywód od przybliżenia czytelnikom pojęcia dyscypliny rynkowej i jej szczególnej postaci, jaką jest dyscyplina deponencka. Posiadacze lokat i rachunków bankowych nie są wszak jedynymi interesariuszami, których wybory mają przełożenie na zarządzanie ryzykiem w banku. Duże znaczenie w tym obszarze ma postawa akcjonariuszy bądź udziałowców, kredytobiorców, a nawet pracowników czy innych interesariuszy, jak uczestnicy systemu IPS w bankowości spółdzielczej. Łukasz Kozłowski wskazuje na kluczowe elementy dyscypliny rynkowej: pierwszym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: