BIEC przewiduje dalszy spadek bezrobocia. Rezerwy siły roboczej nadal duże

Mój plan emerytalny

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł m/m w styczniu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w raporcie. Analitycy podkreślają, że tempo spadku ponownie przybrało na sile.

Fot. Pixabay.com

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł m/m w styczniu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w raporcie. Analitycy podkreślają, że tempo spadku ponownie przybrało na sile.

"W Polsce mamy do czynienia z rekordowo niską stopą bezrobocia, ale towarzyszy jej stosunkowo niski wskaźnik zatrudnienia i niska aktywność zawodowa. Oznacza to, że występują jeszcze dość duże rezerwy siły roboczej wśród osób biernych zawodowo, a punkt ciężkości polityki powinien się przesunąć w kierunku aktywizacji tychże osób" - czytamy w raporcie.Siedem składowych wskaźnika działa w kierunku spadku stopy bezrobocia, a jedna (średni tygodniowy czas pracy) działa dodatnio na zmiany wartości wskaźnika."Choć w ogólnym rozrachunku ponownie przeważyła liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost liczby pracowników, nad tymi zapowiadającymi głównie zwolnienia, to w ujęciu wielkościowym jedynie duże przedsiębiorstwa zapowiadają wzrost liczby pracowników, natomiast średnie i małe firmy zapowiadają zmniejszenie liczby pracowników" - podał BIEC.

Pracodawcy korzystają z powiatowych urzędów pracy

W ujęciu branżowym redukcje miejsc pracy dotyczą głównie producentów odzieży, a największe wzrosty liczby pracowników przewidywane są w przez producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych."Powiatowe urzędy pracy są coraz częściej wybieraną metodą pośrednictwa pracy, co wynika głównie z trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. I choć według powszechnej opinii nie są one najefektywniejszym źródłem rekrutacji, to przy obecnym braku rąk do pracy, pracodawcy częściej korzystają z ich pośrednictwa, mimo że znaczna część osób zarejestrowanych w PUP-ach charakteryzuje się niskim poziomem kapitału ludzkiego, a pracodawcy na ogół kierują tam oferty pracy gorzej płatnej" - podano również w raporcie BIEC.Autorzy raportu podkreślili, że zmniejszyła się agregatowa kwota wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych i wg najnowszych danych (za listopad 2017 r.) zmalała ona o ok. 3%.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: