BIEC: w kwietniu spadł Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, pogarszają się nastroje menedżerów

Gospodarka

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, spadł o 2,3 pkt proc. m/m w kwietniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.

Fot. Pixabay.com

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, spadł o 2,3 pkt proc. m/m w kwietniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.

W kwietniu spadł Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, pogarszają się nastroje menedżerów #BIEC

"Na razie trudno powiedzieć, na ile to załamanie sygnalizuje odwrót od dotychczasowych pozytywnych tendencji i jest zwiastunem nadchodzącej dekoniunktury. Niewątpliwie ostatnie spadki wskaźnika odzwierciedlają schłodzenie koniunktury gospodarczej u naszego największego partnera zagranicznego, jakim są Niemcy" - czytamy w raporcie.PMI,wskaźniki IFO i ZEW w gospodarce niemieckiej uległy znacznemu pogorszeniu w ostatnich trzech miesiącach, wskazano. Wszystkie składowe WWK pochodzące z badań koniunktury ulegają pogorszeniu.Spośród ośmiu składowych wskaźnika w kwietniu br. sześć uległo pogorszeniu, jedna nie zmieniła się i jedna uległa poprawie.

Gorsze nastroje wśród menadżerów 

"Niemal w równym stopniu do spadku wskaźnika w tym miesiącu przyczyniły się: gorsze niż przed miesiącem nastroje wśród menadżerów przedsiębiorstw, spadek tempa napływu nowych zamówień w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz nie najlepsze nastroje wśród inwestorów giełdowych" - podało BIEC.Natomiast eksperci wskazują, że ostatnie wzrosty zapasów w przedsiębiorstwach produkcyjnych nie zapowiadają zmniejszonej produkcji w najbliższych miesiącach."Tym bardziej, że przewaga firm uznających, że zapasy są zbyt wysokie nad tymi, którzy uznają je za zbyt niskie wynosi obecnie około 3 punkty procentowe. W okresach wyraźnego pogorszenia koniunktury odsetek ten przekraczał zazwyczaj 10 pkt procentowych. Jeśli jednak zamówienia nie napłyną ponownie szerszym strumieniem, a odkładanych w magazynach produktów będzie przybywać, przedsiębiorcy zmuszeni będą ograniczyć swe plany produkcyjne" - czytamy dalej.

Przedsiębiorcy coraz częściej sygnalizują pogarszanie się ich sytuacji finansowej."Wydajność pracy w sektorze przetwórczym nie zmieniła się znacząco w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Nie mniej jednak od końca 2016 roku obserwujemy jej wyraźne pogarszanie się. Braki siły roboczej oraz niski poziom inwestycji to jedna z zasadniczych przyczyn tego niekorzystnego zjawiska" - wskazują autorzy raportu

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: