BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji w kwietniu bez zmian

Gospodarka

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - nie zmienił się m/m w kwietniu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że nadal istnieją jednak przesłanki wskazujące na możliwość odrodzenia się presji inflacyjnej w kolejnych miesiącach tego roku.

Wykresy
Fot. Pixabay.com

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - nie zmienił się m/m w kwietniu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że nadal istnieją jednak przesłanki wskazujące na możliwość odrodzenia się presji inflacyjnej w kolejnych miesiącach tego roku.

#BIEC: na osłabienie presji inflacyjnej największy wpływ miały nieco niższe niż przed miesiącem oczekiwania wzrostu cen, wyrażane przez konsumentów i przedstawicieli sektora produkcyjnego #ceny #inflacja #WPI

"Trudności ze znalezieniem pracowników, na które wskazuje niemal co trzeci pracodawca, zmuszą do zaoferowania wyższych wynagrodzeń. Skumulowany wzrost płac z roku ubiegłego i bieżącego przełożą się zapewne na stopniowy wzrost popytu konsumpcyjnego a w konsekwencji, z pewnym opóźnieniem, na wyższe ceny towarów" - czytamy w raporcie.Analitycy podkreślają, że niskie oprocentowanie lokat bankowych nie będzie sprzyjało oszczędzaniu, a także słabe wyniki warszawskiej giełdy odstraszają przed lokowaniem oszczędności w zakup akcji.

"Atrakcyjniejszą alternatywą staje się inwestowanie w nieruchomości, co nieco odsunie w czasie presję na wzrost cen pozostałych towarów i usług konsumpcyjnych, jednak nie zapobiegnie jej" - czytamy dalej.

Osłabienie presji inflacyjnej 

Raport wykazał, że na osłabienie presji inflacyjnej największy wpływ miały nieco niższe niż przed miesiącem oczekiwania wzrostu cen, wyrażane przez konsumentów i przedstawicieli sektora produkcyjnego."Wzrost cen planują najczęściej przedstawiciele branży przetwórstwa ropy naftowej, co zapewne ma związek z ostatnimi wzrostami cen tego surowca na światowych rynkach. Podobnie wysokie oczekiwania wyrażają przedstawiciele przemysłu papierniczego oraz przedsiębiorstwa produkujące dobra zaopatrzeniowe dla pozostałych gałęzi" - czytamy również.

Konsumenci oczekują, że tak, jak ustabilizowane ceny żywności, pozostałe ceny również nie będą w najbliższym czasie rosły.

Rosną koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Zdaniem przedsiębiorców, wciąż narasta problem rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej narasta, w przypadku coraz bardziej ograniczonej podaży pracy."Przedsiębiorcy na ogół mają pewne możliwości absorpcji rosnących kosztów i czynią to, zwłaszcza jeśli na rynku panuje spora konkurencja, a popyt nie rośnie szybciej niż możliwości jego zaspokajania. I te czynniki w najbliższych miesiącach będą decydować o tendencjach inflacyjnych" - podano także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: