BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy w marcu w dół, zasoby pracy wyczerpują się

Mój plan emerytalny

Wykres
Fot. Pixabay.com

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 0,8 pkt m/m w marcu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.

#BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia spadł w marcu o 0,8 punktu #WRP #praca #bezrobocie

„Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia spadł w marcu o 0,8 punktu. Spadek był nieco mniejszy od tych odnotowanych w poprzednich dwóch miesiącach. Wydaje się, że wartości wskaźnika w ostatnim czasie bardziej odzwierciedlają wysoki i niezaspokojony popyt na pracę niż realne możliwości dalszego równie szybkiego spadku stopy bezrobocia” – czytamy w raporcie.

Ograniczenia podaży pracy w najbliższym czasie będą się nasilać, głównie z powodu obniżenia wieku emerytalnego oraz rugowania z rynku pracy młodych kobiet decydujących się na macierzyństwo, podkreśliło Biuro.

Maleje liczba bezrobotnych

Obecnie sześć składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku dalszego spadku bezrobocia, a dwie zmienne zapowiadają jego ewentualny wzrost, prognozując tym samym pogorszenie sytuacji na rynku pracy w najbliższym czasie, podano także.

„Od blisko dwóch lat liczba bezrobotnych, którzy znajdują zatrudnienie systematycznie maleje. Potwierdza to tezę o pogarszaniu się szans aktywizacji zawodowej znacznej części obecnych bezrobotnych i wskazuje na duże niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy” – wskazano w materiale.

Ok. 40% ogółu bezrobotnych ponad rok pozostaje bez pracy

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych osoby długotrwale pozostające bez pracy oraz oczekujące na osiągnięcie wieku emerytalnego, stanowią znacząca grupę.

„Ponad rok pozostaje bez pracy około 40% ogółu bezrobotnych. Blisko 20% zarejestrowanych bezrobotnych przekroczyła 55 lat. Ponad 50% to osoby bez wykształcenia lub z wykształceniem zawodowym. Osoby takie w znacznym stopniu utraciły kwalifikacje i ich ponowne wejście na rynek pracy jest utrudnione” – skomentowało też Biuro.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: