Bierc Andrzej

B

Andrzej Bierc - prof. dr hab., autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, kierownik Zakładu Europejskiego i Polskiego Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przewodniczący Rady Naukowej INP PAN, kierownik Katedry Prawa Cywilnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, prezes Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP.

Andrzej Bierc - prof. dr hab., autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, kierownik Zakładu Europejskiego i Polskiego Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przewodniczący Rady Naukowej INP PAN, kierownik Katedry Prawa Cywilnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, prezes Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP.

Udostępnij artykuł: