Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej w lutym 2020 r. w dół

Gospodarka

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 2,4 pkt proc. m/m i wyniósł plus 1,3 pkt w lutym br. (i spadł o 4,2 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Wykres obrazujący spadek
Fot. stock.adobe.com/peshkov

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 2,4 pkt proc. m/m i wyniósł plus 1,3 pkt w lutym br. (i spadł o 4,2 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (#BWUK) spadł o 2,4 pkt proc. m/m i wyniósł plus 1,3 pkt w lutym br. (i spadł o 4,2 pkt proc. r/r) #WWUK #GUS #KoniunkturaKonsumencka #NastrojeKonsumentów #koniunktura @GUS_STAT

Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 5 i 4,6 pkt proc.). Wzrost (o 0,4 pkt proc.) odnotowano w przypadku oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w dół, wyprzedzający – w górę w styczniu 2020 r. >>>

Oceny przyszłego poziomu bezrobocia

"Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -2,2. Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki w obu przypadkach o 3,1 pkt proc.). Poprawa nastąpiła jedynie w zakresie oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 0,4 pkt proc.)" - czytamy dalej w komunikacie.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu 2019 r. przeprowadzono 1 206 wywiadów w okresie 3-12 lutego 2020 r. (w tym 68 metodą CATI - wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: