Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej w maju w górę

Gospodarka

Wykres wzrostowy
Fot. stock.adobe.com/Leo Lintang

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 1,1 pkt proc. m/m i wyniósł plus 8,3 pkt w maju br. (i wzrósł o 2,4 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 1,1 pkt proc. m/m i wyniósł plus 8,3 pkt w maju br. #BWUK #GUS @GUS_STAT

„Spośród składowych wskaźnika, najbardziej poprawiły się oceny przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4 i 2,8 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,6 i 0,9 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie +4,9 pkt (i wzrósł o 2,1 pkt proc. r/r), podano także.

Co wpłynęło na poprawę wartości wskaźnika?

„Na poprawę wartości wskaźnika wpłynęły głównie oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 4 i 1,9 pkt proc.). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,9 pkt proc.)” – czytamy dalej w komunikacie.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu 2019 r. przeprowadzono 1 251 wywiadów w okresie 6-15 maja 2019 r. (w tym 68 metodą CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: