Bieżący tydzień na rynkach finansowych 03.11.2014

Komentarze ekspertów

Rozpoczynający się tydzień to przede wszystkim oczekiwanie na wynik posiedzenia RPP, które według rynkowego scenariusza zakończy się obniżką stóp procentowych. W naszej ocenie skala obniżki będzie jednak mniejsza niż szacuje to choćby rynek FRA, stąd ewentualna 25 bps obniżka kosztu pieniądza może pozytywnie wpłynąć na złotego, a także doprowadzić do korekcyjnej przeceny SPW.

Rozpoczynający się tydzień to przede wszystkim oczekiwanie na wynik posiedzenia RPP, które według rynkowego scenariusza zakończy się obniżką stóp procentowych. W naszej ocenie skala obniżki będzie jednak mniejsza niż szacuje to choćby rynek FRA, stąd ewentualna 25 bps obniżka kosztu pieniądza może pozytywnie wpłynąć na złotego, a także doprowadzić do korekcyjnej przeceny SPW.

W dalszej części tygodnia uwaga skupiać się będzie na posiedzeniu ECB oraz danych z amerykańskiego rynku pracy. Po tym, jak na posiedzeniu Fed w październiku amerykańscy bankierzy centralni akcentowali poprawę warunku na rynku pracy USA rynek, poprzez piątkową publikację payrolls, będzie próbował oszacować termin dalszego zacieśniania polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych.

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł drugi miesiąc z rzędu, osiągając w październiku poziom 51,4 pkt. Po trzech miesiącach przerwy jego poziom ponownie znajduje się ponad granicą 50 pkt., oddzielającą ekspansję od recesji. Wzrost wskaźnika PMI w październiku był efektem pozytywnych wyników czterech z jego pięciu komponentów, a w szczególności odzwierciedlającego produkcję i nowe zamówienia. Warto przy tym odnotować, że liczba nowych zamówień wzrosła po raz pierwszy od pięciu miesięcy. Wsparciem dla nastrojów w polskim przemyśle mogła być poprawa sentymentu w Niemczech, osłabienie złotego, a także mniejszy niż pierwotnie się obawiano wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dane te wspierają oczekiwania, iż po wyhamowaniu tempa wzrostu gospodarczego w Q3, ostatnie miesiące tego roku mogą przynieść lekką poprawę aktywności ekonomicznej. Z punktu widzenia RPP nie powinny one zmienić istotnie percepcji Rady, ponieważ głównym argumentem dla decyzji w listopadzie będzie nowa projekcja inflacji i PKB.

Fed zakończył program skupu aktywów

Na październikowym posiedzeniu amerykański Fed ogłosił zakończenie trzeciej rundy luzowania ilościowego, rozpoczętej w lutym 2012r. Oznacza to koniec pewnej ery polityki pieniężnej w USA, która rozpoczęła się w listopadzie 2008 r., a skutkowała wzrostem sumy bilansowej Fed do 4,5 bln USD. Jednocześnie amerykański bank centralny powtórzył, że wciąż zamierza utrzymywać stopy procentowe bez zmian przez "znaczny okres czasu". Fed bardziej optymistycznie ocenia sytuację na amerykańskim rynku pracy, zwracając uwagę na solidny wzrost zatrudnienia oraz spadek stopy bezrobocia. Wynik posiedzenie Fed nie zmienia oczekiwań co do perspektyw polityki pieniężnej. W dalszym ciągu scenariuszem bazowym pozostaje pierwsza podwyżka stóp w połowie przyszłego roku.

Wydatki na obronność napędzają wzrost w USA

Wzrost gospodarczy w USA w 3Q wyniósł 3,5% w ujęciu zannualizowanym wobec wzrostu o 4,6% w 2Q oraz oczekiwań na poziomie 3,0%. Wsparciem dla wzrostu amerykańskiej gospodarki był zarówno popyt krajowy, jak i eksport, jednak głównym źródłem niespodzianki był silniejszy od oczekiwań wzrost wydatków rządowych na obronność. Ich zwyżka o 16% była największa od pięciu lat.

Źródło: Bank Millennium

 

Udostępnij artykuł: