Bieżący tydzień na rynkach finansowych

Komentarze ekspertów

Początek nowego, ubogiego w publikacje danych makroekonomicznych, tygodnia rozpoczyna się spokojnie. Po piątkowym dynamicznym umocnieniu dolara na międzynarodowym rynku, dziś kurs EUR/USD oscyluje wokół poziomu 1,25. Stabilne wokół poziomu 4,19 są natomiast notowania pary EUR/PLN.

Początek nowego, ubogiego w publikacje danych makroekonomicznych, tygodnia rozpoczyna się spokojnie. Po piątkowym dynamicznym umocnieniu dolara na międzynarodowym rynku, dziś kurs EUR/USD oscyluje wokół poziomu 1,25. Stabilne wokół poziomu 4,19 są natomiast notowania pary EUR/PLN.

W dalszym ciągu dla globalnego sentymentu kluczowe pozostaną, premiujące dolara, rozbieżne oczekiwania, co do perspektyw polityki pieniężnej w strefie euro i Stanach Zjednoczonych. Wpływ na wycenę polskich aktywów dodatkowo będzie miał czynnik krajowy tj. wynik posiedzenia RPP.

Wydarzenia tygodnia

Wzrost indeksu PMI we wrześniu

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł po raz pierwszy od sześciu miesięcy i wyniósł we wrześniu 49,5 pkt. wobec 49,0 pkt. w sierpniu. W dalszym ciągu jednak jego poziom znajduje się poniżej granicy 50 pkt. Przedsiębiorcy wskazywali na spadek zamówień eksportowych, choć był on niewielki i nieznacznie słabszy niż spadek całkowitej liczby zamówień. W dalszym ciągu firmy zwiększały zatrudnienie, nieprzerwanie od sierpnia 2013r. Wrześniowe dane potwierdzają osłabienie aktywności ekonomicznej w Q3 w stosunku do wcześniejszych kwartałów, jednak sygnalizują też możliwość lekkiej poprawy w Q4.

ECB rozszerza zakres luzowania ilościowego

Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jednocześnie ECB poinformował, że rozpocznie skup obligacji zabezpieczonych w połowie października oraz instrumentów ABS w czwartym kwartale tego roku. Prowadzone też będą operacje zasilające TLTRO. Skala możliwego wsparcia może wynieść 1 bln EUR. Retoryka ECB pozostaje łagodna, a bank zdeterminowany jest do pobudzenia wzrostu gospodarczego i walki z perspektywą deflacji. W przypadku dalszych oznak spowolnienia wzrostu gospodarczego możliwe jest podjęcie dodatkowych działań ECB, w tym skup obligacji rządowych. Zwrócił na to uwagę sam prezes M. Draghi, stwierdzając, że wszyscy członkowie rady prezesów ECB są zdania, że bank powinien uruchomić dodatkowe narzędzia, jeśli będzie to konieczne.

W USA stopa bezrobocia najniższa od 6 lat

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 248 tys. etatów wobec zrewidowanego wzrostu o 180 tys. w sierpniu. Lepszy niż konsensus był także odczyt stopy bezrobocia, która we wrześniu spadła do 5,9% z 6,1% w sierpniu, osiągając poziom najniższy od lipca 2008r. Przyrosty zatrudnienia przyspieszyły w większość sektorów amerykańskiej gospodarki, a najwyraźniej w handlu detalicznym i usługach dla biznesu. Lepsze od oczekiwań dane potwierdzają postępującą poprawę na rynku pracy USA i nasilają oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w USA.

Ubiegły tydzień na rynkach finansowych

Przez zdecydowaną większość ubiegłego tygodnia złoty zyskiwał na wartości względem euro, choć zmiany nie były silne. Kurs EUR/PLN większość czasu poruszał się bowiem w przedziale 4,1850 - 4,1650. Wycenie polskiej waluty w ubiegłym tygodniu pomógł między innymi lepszy od konsensusu odczyt indeksu PMI dla krajowej gospodarki. Koniec ubiegłego tygodnia przyniósł z kolei osłabienie złotego względem głównych walut. Wzrost notowań EUR/PLN był stosunkowo skromny i wyniósł około dwa grosze w stosunku do otwarcia na poziomie 4,1723. Zdecydowanie silniejszy wzrost towarzyszył parze USD/PLN. W reakcji na piątkową publikację danych ze Stanów Zjednoczonych złoty stracił względem dolara ponad pięć groszy, a kurs USD/PLN ustanowił najwyższy od 14-miesięcy poziom 3,41.

Komentarz tygodniowy Banku Millennium - pobierz.

Źródło: Bank Millennium

Udostępnij artykuł: