Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający w listopadzie w dół

Gospodarka

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 9,2 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 29,2 pkt w listopadzie br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Wykres spadkowy
Fot. stock.adobe.com/anueing

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 9,2 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 29,2 pkt w listopadzie br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 14,5 pkt proc. i 12,5 pkt proc.).

"Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 8 pkt proc. dla oceny możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów, 6,6 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 4,2 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - czytamy w komunikacie.

Obecna wartość BWUK niższa o 35,9 pkt proc. rdr

W odniesieniu do listopada 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 35,9 pkt proc., podano także.

"Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 10,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -30,1. Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (o 18,0 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 14,5 pkt proc dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 6,6 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 4,7 pkt proc. dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy" - czytamy dalej w komunikacie.

W listopadzie br. WWUK osiągnął wartość o 32,3 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

Wpływ koronawirusa

Dla 90,7% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, podano także.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 127 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 2-12 listopada 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: