Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający w maju w górę

Gospodarka

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 7,9 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 14,6 pkt w maju br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mężczyzna kreślący wykresy
Fot. stock.adobe.com/Sikov

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 7,9 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 14,6 pkt w maju br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 14,7 pkt proc.) oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 7,2 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 6,6 pkt proc. dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów, 6,2 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 5 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do maja 2020 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 15,5 pkt proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 10,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,9.

Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia

"Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (o 21,9 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 14,7 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 5 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 1,9 pkt proc. dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy" - czytamy dalej.

Czytaj także: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający w kwietniu w górę >>>

W maju br. WWUK osiągnął wartość o 28,4 pkt proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2020.

Dla 88% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej (odpowiedzi na pytania dodatkowe w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 zamieszczone zostały w załączniku), podano także.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 248 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 4-13 maja 2021 r.

Udostępnij artykuł: