Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający w marcu w górę

Gospodarka

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 2,2 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 23 pkt w marcu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Wykres, dane
Fot. stock.adobe.com/ABC Vector

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 2,2 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 23 pkt w marcu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

"Wśród składowych wskaźnika wartości wyższe niż przed miesiącem odnotowano przede wszystkim dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów, obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4 pkt proc., 3,9 pkt proc. i 3,5 pkt proc.). Nieznaczne pogorszenie odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,2 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie. 

W odniesieniu do marca 2020 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 24,3 pkt proc. 

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 2,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -20,2.

"Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największe wzrosty odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,8 pkt proc. i 3,5 pkt proc.). W marcu br. WWUK osiągnął wartość o 17,9 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2020 r." - czytamy dalej.

Czytaj także: Pogorszenie bieżących wskaźników koniunktury konsumenckiej w lutym >>>

Dla 88,9% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej (odpowiedzi na pytania dodatkowe w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 zamieszczone zostały w załączniku), podano również.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 250 wywiady metodą wywiadu telefonicznego w okresie 1-10 marca 2021 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: