Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej we wrześniu w górę. Poprawa oceny sytuacji ekonomicznej kraju

Gospodarka

Wykres
Fot. stock.adobe.com/Andrea Massimiani

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 0,7 pkt proc. m/m i wyniósł plus 6,9 pkt we wrześniu br. (i wzrósł o 1,9 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i Narodowy Bank Polski.

Najbardziej poprawiły się oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Pogorszyły się oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego #BWUK #GUS @GUS_STAT

„Spośród składowych wskaźnika, najbardziej poprawiły się oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,8 i 2,5 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,7 i 0,9 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,7 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 3,1 (jednocześnie był wyższy o 2,3 pkt proc r/r), podano także.

Możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy

„Na poprawę wartości wskaźnika wpłynęły głównie oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrosty odpowiednio o 2,5 i 1,5 pkt proc.). Największy spadek wartości odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,9 pkt proc)” – czytamy dalej w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 286 wywiady w okresie 3-12 września (w tym 74 metodą CATI).

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: