BIG InfoMonitor: Sprawdź w jaki sposób firmy doceniają solidnych klientów

Finanse i gospodarka

Rejestry Dłużników BIG, choć sama nazwa na to wskazuje, to już nie tylko bazy negatywnych informacji o zaległych zobowiązaniach finansowych osób i firm. Coraz częściej umieszczane są w nich informacje o terminowym regulowaniu płatności. W ciągu 2014 roku liczba pozytywnych informacji gospodarczych w bazie BIG InfoMonitor wzrosła ponad 6-krotnie. Danymi dotyczącymi terminowego płacenia zobowiązań przez przedsiębiorców w tym czasie, najchętniej dzieliły się duże przedsiębiorstwa. Co 20 informacja gospodarcza pochodzi właśnie z tego źródła. Natomiast informacje o wiarygodnych klientach indywidualnych i rzetelnych przedsiębiorcach najczęściej wpisywały firmy pożyczkowe| (95,09 proc.).

Czym jest pozytywna informacja gospodarcza? To dane o zobowiązaniach finansowych uregulowanych w terminie takich jak np. rachunki za telefon, prąd, raty pożyczek oraz kredytów czy leasingu. Jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, dane, które pozwalają uzyskać pełny obraz czyjejś wiarygodności, z punktu widzenia rynku, stają się niezwykle istotne. W przypadku osób czy firm, które terminowo regulują swoje zobowiązania, a pozytywne informacje na ten temat znajdują się w bazach BIG, jeden negatywny wpis jest ostrzeżeniem, ale nie dyskwalifikuje takiego kontrahenta całkowicie.

– Wiarygodność firm i ludzi można oceniać dzięki różnym narzędziom i są nimi przede wszystkim: pozytywne i negatywne informacje gospodarcze, ale także uzyskane certyfikaty, które również potwierdzają ich starania związane z budowaniem solidnego, finansowego wizerunku. Co ważne, z analiz naszej bazy wyraźnie widać, że to właśnie te branże, których działalność zakłada większe ryzyko, jak np. segment firm leasingowych czy pożyczkowych, najchętniej korzystają z pełnego obrazu finansowej sytuacji. Wskazuje na to także liczba umieszczanych w Rejestrze BIG informacji pozytywnych – mówi Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Analizy przeprowadzone przez ekspertów BIG InfoMonitor, dotyczące pozytywnych wpisów, które znalazły się w rejestrze w całym 2014 roku pokazują, że 95,09 proc. danych dotyczących terminowego regulowania  zobowiązań przez konsumentów i przedsiębiorców pochodzi od firm pożyczkowych, natomiast blisko 5 proc. informacji o systematycznych płatnościach przedsiębiorców pochodzi od dużych firm z branży pośrednictwa finansowego.

– Niemal co czwarta (23 proc.) informacja z naszej bazy to dane na temat terminowego płacenia zobowiązań przez firmy i konsumentów. Pomimo, że takie dane gromadzimy od ponad 5 lat, to dopiero w 2014 roku tak naprawdę firmy zaczęły wykorzystywać je w swojej działalności. Pokazuje to, że system wymiany informacji gospodarczych w Polsce staje się coraz lepszy i szczelny, dający pełniejszy i wiarygodny obraz – tłumaczy Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Z zalet systemu, który odnotowuje zarówno pozytywne, jak i negatywne dane dotyczące regulowania zobowiązań w Polsce przez firmy i osoby fizyczne, nie korzystają jedynie instytucje sprawdzające potencjalnych kontrahentów w rejestrach BIG-ów. Korzystają z nich także klienci firm leasingowych czy pożyczkowych. Co warto podkreślić koszty, które ponoszą decydując się na wzięcie pożyczki lub np. leasingu są powiązane z ryzykiem ponoszonym przez instytucje oferujące takie usługi. Oznacza to, że coraz lepszy przepływ pozytywnych wpisów może za kilka lat przynieść tańsze oferty skierowane tylko do wiarygodnych płatników.

– Firmy już dostrzegły plusy korzystania z pozytywnych informacji gospodarczych, dlatego też umieszczają ich coraz więcej w naszej bazie. Można przypuszczać, że równocześnie ze wzrostem liczby dobrych wpisów zaczną pojawiać się także zróżnicowane oferty dla solidnych i niesolidnych płatników. Oznacza to, że wiarygodność finansowa będzie wpływać na ceny różnych usług. Łatwo sobie wyobrazić, że płacąc regularnie i w terminie będziemy mogli cieszyć się niższymi kosztami np. Internetu, telefonii, czy leasingu – podsumowuje Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Źródło: BIG InfoMonitor

Udostępnij artykuł: