BIG InfoMonitor: w 2014 roku odzyskano ponad 260 mln zł zaległych alimentów

Polecamy

Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, w Polsce wartość zadłużenia alimentacyjnego wynosi ponad 4,2 mld zł, a ze swoich zobowiązań nie wywiązuje się ponad 160 tys. osób. Jednak jak pokazuje doświadczenie ponad 1400 OPS z całej Polski, wpisanie takiej osoby do Rejestru Dłużników zwiększa szanse na odzyskanie należności. Jak wskazują dane zgromadzone przez BIG InfoMonitor w samym 2014 roku w ten sposób odzyskano ponad 260 mln zł.

Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, w Polsce wartość zadłużenia alimentacyjnego wynosi ponad 4,2 mld zł, a ze swoich zobowiązań nie wywiązuje się ponad 160 tys. osób. Jednak jak pokazuje doświadczenie ponad 1400 OPS z całej Polski, wpisanie takiej osoby do Rejestru Dłużników zwiększa szanse na odzyskanie należności. Jak wskazują dane zgromadzone przez BIG InfoMonitor w samym 2014 roku w ten sposób odzyskano ponad 260 mln zł.

Wg CPK, w Polsce jest jeden z najniższych wskaźników ściągalności alimentów spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Płaci je zaledwie 16-17 proc. zobowiązanych do tego osób, podczas gdy w innych krajach wskaźnik ten jest na poziomie 80 proc. Jak więc spróbować odzyskać alimenty, kiedy ich nie otrzymujemy?

Po pierwsze, osoba uprawniona do tych świadczeń musi posiadać wyrok sądu stwierdzający należność alimentów oraz, co ważne, klauzulę wykonalności wyroku. W przypadku, gdy oba te dokumenty mamy, ale należnych nam świadczeń nie otrzymujemy, wskazany jest kontakt z biurem informacji gospodarczej, np. BIG InfoMonitor S.A.

- Warto podkreślić, że zanim dokona się wpisu do Rejestru Dłużników, najpierw należy wysłać wezwanie do zapłaty. To bardzo ważny element odzyskiwania długów, ponieważ, jak wskazują nasze analizy, do 35 proc. takich wezwań, w zależności od sektora, skutkuje uregulowaniem zaległych zobowiązań, jeszcze przed wpisaniem danej osoby do bazy - podkreśla Mariusz Hildebrand, wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Jeżeli pomimo wysłania takiego wezwania nie otrzymaliśmy należnej nam kwoty, należy dokonać wpisu takiej osoby do jednego z rejestrów dłużników, np. prowadzonego przez BIG InfoMonitor. Co ważne, także gminne lub miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz urzędy miejskie, które wypłacają w zastępstwie nieuczciwego dłużnika alimentacyjnego z Funduszu Alimentacyjnego świadczenia osobom, którym taka pomoc przysługuje, mogą korzystać z pomocy BIG InfoMonitor w odzyskiwaniu należności.

- Od 2008 roku istnieje możliwość wpisywania osób niewywiązujących się z zobowiązań alimentacyjnych do Rejestrów Dłużników. Jak się okazało jest to jedna z najskuteczniejszych metod odzyskiwania tych należności. Osoby, które dotąd nie wywiązywały się z zobowiązań pod presją konsekwencji takiego wpisu decydują się jednak na wzięcie na siebie odpowiedzialność - podkreśla Mariusz Hildebrand, wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Jakie są konsekwencje wpisania do Rejestru BIG? Przede wszystkim taki wpis może oznaczać między innymi utrudniony dostęp do kredytów, linii kredytowych i pożyczek, ale także możliwość odmowy podpisania umowy ze strony firm telekomunikacyjnych. Takim osobom nie przedstawia się oferty lub jest ona na mniej korzystnych warunkach lub rozwiązuje się z nimi współpracę. Działania te skutecznie mobilizują dłużników do spłaty zobowiązania. Ponadto tego typu problemy mogą ograniczać danego dłużnika nawet przez 10 lat.

W ciągu 6 lat funkcjonowania programu "Dłużnik Alimentacyjny", w ramach którego zarówno osoby fizyczne, jak również Ośrodki Pomocy Społecznej mogą wpisywać osoby nie wywiązujące się z tych zobowiązań do rejestrów biur informacji gospodarczej, BIG InfoMonitor pomógł odzyskać ponad 2,3 mld zł.

Źródło: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Udostępnij artykuł: