BIG: Prezes BIG InfoMonitor dołączył do władz Związku Banków i Instytucji Finansowych w ramach Konfederacji Lewiatan

Kadry

Od 28 czerwca 2013 roku Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Mariusz Hildebrand pełni również funkcję Wiceprezesa Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych, który jest częścią Konfederacji Lewiatan.

Od 28 czerwca 2013 roku Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Mariusz Hildebrand pełni również funkcję Wiceprezesa Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych, który jest częścią Konfederacji Lewiatan.

BIG InfoMonitor jest członkiem branżowego Związku Banków i Instytucji Finansowych funkcjonującego w ramach Konfederacji Lewiatan od 2012 roku. Od tego czasu brał aktywny udział w pracach zespołów eksperckich, seminariach i konferencjach organizowanych w ramach tej grupy firm i instytucji.

Prezes BIG InfoMonitor S.A. Mariusz Hildebrand został wybrany na Wiceprezesa w trakcie ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej Związku. W trakcie obrad wybrano również Prezesa Związku i drugiego Wiceprezesa. Priorytetami nowych władz związku będą m.in.: wzmacnianie reputacji i znaczenia Związku oraz wzmocnienie działań lobbingowo-edukacyjnych w zakresie aktualnych projektów legislacyjnych.

BIG InfoMonitor oprócz członkostwa w branżowym związku Konfederacji Lewiatan jest również członkiem m.in. Business Center Club oraz Izby Gospodarki Elektronicznej.

Źródło: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Udostępnij artykuł: