BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł +2,2%, a BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł +5,6% we wrześniu 2015 r.

Tylko u nas

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +2,2% we wrześniu 2015 r. Oznacza to, że we wrześniu 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 2,2% w porównaniu z wrześniem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 3,6%.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +2,2% we wrześniu 2015 r. Oznacza to, że we wrześniu 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 2,2% w porównaniu z wrześniem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 3,6%.

- We wrześniu wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych była wyższa o 2,2% przy niższej o 6,5% liczbie wnioskowanych kredytów w porównaniu do września roku ubiegłego. Podsumowując 3 kw., popyt ze strony klientów na kredyty konsumpcyjne był wyższy o 5,4%, jednak klienci złożyli o 5,0% mniej wniosków kredytowych. Jest to sytuacja podobna do tej z 1-ego półrocza br., w którym również mieliśmy do czynienia z wyższą wartością wnioskowanych i udzielanych kredytów, jednak z mniejszą ich liczbą - mówi Sławomir Grzybek, ekspert Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +5,6% we wrześniu 2015 r. Oznacza to, że we wrześniu 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 5,6% w porównaniu z wrześniem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 1,3%.

- We wrześniu wartość wnioskowanych kredytów mieszkaniowych była wyższa o 5,6% przy o 2,7% wyższej liczbie złożonych wniosków w porównaniu do września rok wcześniej. Oceniając zainteresowanie klientów kredytami mieszkaniowymi w 3 kw., to wartość wnioskowanych kredytów była wyższa o 7,7% przy liczbie złożonych wniosków wyższej o 1,7%. Biorąc pod uwagę ok. 2-miesięczny czas potrzebny na czynności związane z rozpatrzeniem wniosku, weryfikacją zabezpieczenia, podpisaniem umowy a uruchomieniem kredytu mieszkaniowego, uwzględniając większe zainteresowanie klientów możemy oczekiwać dodatnich zmian w wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych w najbliższych miesiącach – dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na:  www.bik.pl/newsletter-kredytowy  

Metodyka indeksów:

Wskaźnik BIK Indeks - PKK obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty powyżej 200 tys. zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 30 dniach. Kredyty konsumpcyjne to łącznie: kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach.

Metodyka BIK indeks - PKK oraz BIK Indeks - PKM została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeksy są publikowane co miesiąc.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: