BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł -2,4%, a BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł +9,2% w październiku 2015 r

Finanse i gospodarka

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -2,4% w październiku 2015 r. Oznacza to, że w październiku 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 2,4% w porównaniu z październikiem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 3,0%.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -2,4% w październiku 2015 r. Oznacza to, że w październiku 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 2,4% w porównaniu z październikiem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 3,0%.

- W październiku wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych była niższa, w przeliczeniu na dzień roboczy, niż rok wcześniej. Poprzednio z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w listopadzie poprzedniego roku. Od maja bieżącego roku obserwowaliśmy stopniowo malejące zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi, które przejawiało się zmniejszającą się dynamiką wartości wnioskowanych i udzielanych kredytów konsumpcyjnych przy jednocześnie niższej liczbie udzielanych kredytów konsumpcyjnych niż rok wcześniej - mówi Sławomir Grzybek, ekspert Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +9,2% w październiku 2015 r. Oznacza to, że w październiku 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 9,2% w porównaniu z październikiem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 2,1%.

- Od lipca wartość wnioskowanych kredytów mieszkaniowych w każdym miesiącu znacznie przewyższa wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe złożone rok wcześniej (średnio o 6,9%). Jest to silny sygnał większego zainteresowania klientów kredytami na zakup mieszkania i powinno przełożyć się, przy niezmienionej polityce banków, na większą liczbę transakcji na rynku nieruchomości z udziałem kredytu. Wzrostowi zainteresowania kredytami mieszkaniowymi na pewno sprzyja perspektywa dalszego utrzymania niskich stóp procentowych, pozytywne informacje z rynku pracy oraz rynku nieruchomości, jak i dostępne, i ostatnio aktywniej wykorzystywane środki rządowego programu wsparcia finansowania zakupu mieszkania przez młodych. Znaczenie może mieć również perspektywa kolejnego podwyższenia obligatoryjnego wkładu własnego od początku 2016 r. – dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: