BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł +2,6%, a BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł +6,8% w sierpniu 2015 r.

Tylko u nas

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +2,6% 
w sierpniu 2015 r. Oznacza to, że sierpniu 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 2,6% w porównaniu z sierpniem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 3,8%.

– Od początku roku, w każdym miesiącu notujemy pozytywną dynamikę wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych. W sierpniu, średnio w przeliczeniu na dzień roboczy, wartość wnioskowanych kredytów była wyższa o 2,6%, a dodatkowo mieliśmy o jeden dzień roboczy więcej niż rok wcześniej. Uwzględniając te informacje powinniśmy spodziewać się kilkuprocentowego wzrostu wartości udzielonych kredytów w minionym miesiącu. Podsumowując wakacje, popyt na kredyty konsumpcyjne jest nadal wyższy niż rok wcześniej i to jest dobry prognostyk dla wartości udzielanych kredytów w 2 półroczu – mówi Sławomir Grzybek, Ekspert Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +6,8% w sierpniu 2015 r. Oznacza to, że w sierpniu 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,8% w porównaniu z sierpniem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 0,8%.

– W miesiącach wakacyjnych zaobserwowaliśmy wyraźnie wyższy popyt na kredyty mieszkaniowe, wyrażony wartością wnioskowanych kredytów, niż rok wcześniej. Łącznie w lipcu i sierpniu złożono o 1,2% więcej nowych wniosków o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 8,9%. To odmienna sytuacja od tej, z którą mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie roku, ponieważ w pierwszym półroczu mieliśmy o 5,9% mniej wniosków na kwotę niższą o 0,8% – dodaje Sławomir Grzybek.

Metodyka indeksów:


  • Wskaźnik BIK Indeks – PKK obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty powyżej 200 tys. zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 30 dniach. Kredyty konsumpcyjne to łącznie: kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe.

  • Wskaźnik BIK Indeks – PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe  na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach.

  • Metodyka BIK indeks – PKK oraz BIK Indeks – PKM została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy  z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeksy są publikowane co miesiąc.

Alina Stahl
Dyrektor Biura PR i Komunikacji
BIK S.A.

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: