BIK Indeks

Bankowość

BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniósł  -4,2% w styczniu 2016 r. Oznacza to, że w styczniu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o raporty dla wniosków o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 4,2% w porównaniu z styczniem 2015 r.

BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniósł  -4,2% w styczniu 2016 r. Oznacza to, że w styczniu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o raporty dla wniosków o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 4,2% w porównaniu z styczniem 2015 r.

Styczeń był również kolejnym miesiącem, w którym wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, w przeliczeniu na dzień roboczy, była niższa niż rok wcześniej. Z mniejszą wartością wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych mamy do czynienia od października 2015 r. Dodatkowo w styczniu br. mieliśmy w kalendarzu mniejszą liczbę dni roboczych niż rok wcześniej, tak więc należy spodziewać się, że wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w ubiegłym miesiącu była wyraźnie niższa niż rok wcześniej.

Indeks mierzy dynamikę w oparciu o zapytania o raporty kredytowe dla wniosków złożonych przez klienta, natomiast niektóre banki przygotowują indywidualne oferty kredytów dla klientów na podstawie wcześniej pobranych raportów.

Źródło: BIK

Udostępnij artykuł: