BIK, małe firmy coraz mniej zainteresowane kredytami

Z rynku

Zadłużenie mikroprzedsiębiorców w bankach wyniosło w marcu 2022 r. 76,4 mld zł. Oznacza to wzrost w relacji do marca 2021 r. o 4,4%. Jednak zainteresowanie małych firm zaciąganiem kredytów osłabia się.

BIK logo
Źródło: BIK

Zadłużenie mikroprzedsiębiorców w bankach wyniosło w marcu 2022 r. 76,4 mld zł. Oznacza to wzrost w relacji do marca 2021 r. o 4,4%. Jednak zainteresowanie małych firm zaciąganiem kredytów osłabia się.

Mikroprzedsiębiorcy zaciągnęli w I kwartale br. o 6,7% mniejszą liczbę kredytów niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Natomiast w ujęciu wartościowym akcja kredytowa w I kwartale 2022 r. utrzymała poziom z I kwartału ubiegłego roku. W okresie styczeń – marzec br. banki udzieliły małym firmom kredytów na wartość 5,015 mld zł.

- Pierwszy kwartał na rynku kredytów dla mikroprzedsiębiorstw jest słaby. Banki udzieliły firmom mniej kredytów, ale na nieco wyższe kwoty, co spowodowało, że wartość akcji kredytowej jest na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału 2021 roku mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej i dodaje:

-W mojej opinii wynika to bezpośrednio ze wzrostu inflacji, szczególnie PPI (w marcu 20% r/r). Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców jest również niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku, zarówno w ujęciu liczbowym (-23%), jak i wartościowym (-8%). Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców nie wrócił więc do poziomów sprzed pandemii.

Inflacja, pandemia i wojna w Ukrainie

- O tym, czy będą rosły potrzeby i zainteresowanie małego biznesu kredytami w kolejnych miesiącach 2022 r., zadecydują trzy czynniki. Pierwszy z nich, to warunki makroekonomiczne, czyli poziom inflacji, stóp procentowych i kursu walutowego. Drugi, to sytuacja wojenna w Ukrainie, która kształtuje nastroje społeczne oraz zwiększa ostrożnościowe podejście banków przy udzielaniu finansowania. Trzeci czynnik, to sytuacja pandemiczna w kraju – podsumowuje prof. Waldemar Rogowski.

We wszystkich sektorach w pierwszym kwartale 2022 r. wystąpiła ujemna dynamika liczby udzielonych kredytów w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Najwyższa ujemna dynamika liczby udzielonych kredytów wystąpiła w sektorze handlu (-11,6%).

Duże zróżnicowanie widać w ujęciu wartościowym. Dodatnie dynamiki odnotowało budownictwo (+7,0%) oraz usługi (+6,2). W przypadku budownictwa może wynikać to z faktu bardzo wysokich wzrostów cen materiałów budowalnych, co powoduje konieczność zaciągania kredytów na wyższe kwoty.

Kredyty dla mikrofirm nadal spłacane na czas

Jakość kredytów mikroprzedsiębiorców mierzona BIK Indeksem Jakości polepszyła się w marcu 2022 r. w porównaniu do marca zeszłego roku.

Niepokoi jednak to, że porównaniu do lutego 2022 r. czy grudnia 2021 r. jakość pogorszyła się. Ponadto analizując sytuację w poszczególnych produktach kredytowych, widać zróżnicowanie.

O ile w porównaniu do lutego 2022 r. poprawiła się jakość kredytów w rachunku bieżącym i jakość kredytów inwestycyjnych, to pogorszyła się kredytów obrotowych.  

Udostępnij artykuł: