BIK: najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Aktualności / Raporty

W kwietniu 2017 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., udzielono znacznie mniej kredytów konsumpcyjnych (-8,1%), mieszkaniowych (-12,8%) i limitów kredytowych (-19,8%) oraz wydano dużo mniej kart kredytowych (-18%). Nadal kontynuowany jest trend związany ze spadkiem liczby zawieranych umów, któremu towarzyszy jednak wzrost wartości udzielanych kredytów. Dobry wynik odnotowano w liczbie i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych, których w 4 pierwszych miesiącach udzielono więcej zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym niż rok wcześniej choć jednak mniej niż w poprzednim miesiącu.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

W kwietniu 2017 r. udzielono 578,7 tys. kredtów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,32 mld zł. Stanowi to spadek o 8,1% w ujęciu liczbowym i spadek o 8,2% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do kwietnia 2016 r. W pierwszych czterech miesiącach 2017 r. banki udzieliły łącznie 2,19 mln kredytów na łączną kwotę 24,93 mld zł. Jest to mniej o 4,3% w ujęciu liczbowym i więcej o 1,7% w ujęciu wartościowym niż w czterech pierwszych miesiącach 2016 r.

– Kwiecień br. okazał się słabym miesiącem pod względem zarówno liczby, jak i wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Nie należy jednak z tego faktu wyciągać zbyt daleko idących wniosków co do trendu, ponieważ w kwietniu obchodzono Święta Wielkanocne i było o dwa dni robocze mniej niż w kwietniu roku ubiegłego. Nadal kredyty konsumpcyjne udzielane są na wyższe kwoty niż w poprzednich okresach. W przypadku kredytów gotówkowych obserwujemy wydłużanie okresów kredytowania, któremu towarzyszą wyższe kwoty udzielanych kredytów. Wzrost średniej wartości udzielonego kredytu gotówkowego nie jest więc jedynie spowodowany wzrostem zdolności kredytowej kredytobiorców wynikającym z poprawy sytuacji na rynku pracy, lecz również dłuższymi terminami, na jakie kredyty te są przez banki udzielane – mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Kredytowy Biura Informacji Kredytowej.

Kredyty mieszkaniowe

W kwietniu 2017 r. udzielono 17,6 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 3,94 mld zł. Stanowi to spadek o 12,8% w ujęciu liczbowym i spadek o 5,4% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do kwietnia 2016 r. W pierwszych czterech miesiącach 2017 r. banki udzieliły łącznie 71,1 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 15,41 mld zł. Jest to więcej o 4,1% w ujęciu liczbowym i więcej o 9,5% w ujęciu wartościowym niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

– Oceniając sprzedaż kwietniową kredytów mieszkaniowych należy pamiętać, po pierwsze, że 1 kw. 2017 r. był wyjątkowo pozytywny dla kredytów mieszkaniowych. W tym okresie udzielono o 15,0% więcej kredytów i na kwotę wyższą o 19,9% niż rok wcześniej. W dużym stopniu do tego wzrostu w tym okresie przyczynił się wyścig klientów z czasem związany z pozyskaniem dofinansowania wkładu własnego z programu MdM. Ponadto w kwietniu 2017 r. było o dwa dni robocze mniej niż w marcu i święta Wielkanocne przypadały w kwietniu, a nie w marcu jak to miało miejsce w 2016 r., co również przekłada się na wielkość i wartość sprzedaży kredytów. W związku z tym BIK nadal podtrzymuje prognozę co do całego 2 kw.br., w którym oczekujemy stabilizacji na rynku kredytów mieszkaniowych i poziomów sprzedaży porównywalnych do roku ubiegłego – dodaje prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Karty kredytowe

W kwietniu 2017 r. wydano 81,5 tys. kart kredytowych na łączną kwotę limitów kredytowych 438 mln zł. Stanowi to spadek o 18,0% w ujęciu liczbowym i spadek o 5,4% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do kwietnia 2016 r. W 4 pierwszych miesiącach 2017 r. wydano łącznie 333,2 tys. kart na łączną kwotę 1,78 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 6,3% w ujęciu liczbowym i więcej o 3,9% w ujęciu wartościowym niż w okresie styczeń – kwiecień 2016r.

Po stabilnym pierwszym kwartale 2017 r., w kwietniu wydano dużo niższą (prawie o 1/5) liczbę kart kredytowych, jak rok wcześniej, i na niższą kwotę przyznanych limitów. Jednak wysokiemu spadkowi liczby wydawanych kart kredytowych towarzyszył dużo niższy spadek wartości udzielanych limitów, co potwierdza obserwowany przez nas trend związany z przyznawaniem coraz wyższych kwotowo limitów na kartach kredytowych. W całym okresie od I do IV 2017 r. wydano mniej kart kredytowych (spadek o 6,3%), ale na wyższą kwotę przyznanych limitów (wzrost o 3,9%). Nadal obserwujemy stabilizację łącznej liczby posiadaczy kart kredytowych. Na koniec kwietnia 2017 r. 4,81 mln Polaków jest właścicielem rachunku karty kredytowej – mówi prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych

W kwietniu 2017 r. przyznano 41,2 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę limitów 198 mln zł. Stanowi to spadek o 19,8% w ujęciu liczbowym i o 6,9% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do kwietnia 2016 r. W okresie styczeń – kwiecień 2017 r. przyznano łącznie 183,9 tys. limitów na łączną kwotę 792 mln zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 6,9% w ujęciu liczbowym i mniej o 2,6% w ujęciu wartościowym niż w analogicznym okresie 2016r.

– Po bardzo dobrym marcu 2017 r., w którym po raz pierwszy od ponad 2 lat zanotowano pozytywną dynamikę wartości limitów kredytowych przyznanych w kontach osobistych, mamy słaby kwiecień z ujemnymi dynamikami zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. Duży wpływ na mniej przyznanych limitów miała mniejsza liczba dni roboczych w kwietniu br. – dodaje prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Jakość Portfeli Kredytów dla klientów indywidualnych

BIK Indeksy Jakości Portfela Kredytów Konsumpcyjnych, Limitów Kredytowych oraz Kredytów Mieszkaniowych odnotowują poprawę w kwietniu 2017 r. Dla wymienionych portfeli Indeksy zanotowały w kwietniu wartości lepsze niż 3 miesiące wcześniej oraz lepsze niż średnie wartości Indeksów w 2016 r. Polepszenie w kwietniu w porównaniu do marca nastąpiło w Jakości Portfela Kart Kredytowych, jednak w porównaniu do okresu trzy miesiące wcześniej wystąpiło pogorszenie, a także obniżyła się jego wartość w stosunku do średniej wartości Indeksu w 2016 r.

Analizując wartości Indeksów jakości Portfeli Kredytów widzimy ich poprawę – analizuje prof. Rogowski. – W najbliższym czasie nie widzimy, żadnych istotnych czynników, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na terminowość spłaty zaciągniętych przez kredytobiorców kredytów. Wysokiej jakości kredytów sprzyjają rekordowo niskie stopy procentowe, wzrost płac oraz bardzo dobra sytuacja na rynku pracy – stwierdza.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

BIK

Udostępnij artykuł: