BIK S.A.: Z narzędzi BIK warto korzystać

NBS 2017/02

Z Rafałem Bednarkiem, wiceprezesem zarządu Biura Informacji Kredytowej, rozmawiał Bohdan Szafrański

Z Rafałem Bednarkiem, wiceprezesem zarządu Biura Informacji Kredytowej, rozmawiał Bohdan Szafrański

Rafał Bednarek – wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. W zarządzie BIK pracuje od 2012 r. i odpowiada za Pion Biznesu Bankowego i Detalicznego. Wcześniej związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym i Bankiem Zachodnim WBK, gdzie był m.in. dyrektorem Departamentu Inwestycji Strategicznych, dyrektorem Centrum Bankowości Hipotecznej, a w ostatnim okresie dyrektorem Departamentu Rozwoju i Wsparcia Kredytowego.

Dlaczego w tym roku dane udostępniane przez BIK są bardziej aktualne?

– Ważnym wydarzeniem w minionym roku było przejście w wymianie danych pomiędzy bankami i BIK z miesięcznej aktualizacji na kilkakrotnie częstszą, co było efektem zmian wdrożonych w ustawie Prawo bankowe. Wprowadzone przez regulatora wymogi nałożyły na banki obowiązek aktualizacji danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Po wielu konsultacjach, zarówno z bankami komercyjnymi, jak i spółdzielczymi, wypracowaliśmy rozwiązanie, w którym przeszliśmy na tryb przekazywania danych co najmniej dwa razy w tygodniu, co w praktyce pozwala na spełnienie wymogów ustawy. Mieliśmy oczywiście obawy, czy wszystkie banki spółdzielcze zdążą dostosować się do terminu wyznaczonego w ustawie, czyli 11 września 2016 r. Wydawało się, że w przypadku banków spółdzielczych problemem może być wielość systemów i wykorzystywanych przez nie rozwiązań. Co więcej, aby w praktyce spełnić wymogi regulacyjne i zawarte w nich reżimy czasowe, niezbędne było niejednokrotnie przejście na nowe wersje systemów w bankach, jak również wdrożenie kluczowej zmiany, polegającej na przejściu banków spółdzielczych na bezpośrednie dostarczania wsadów do BIK zamiast wykorzystywanego jeszcze przez liczną grupę banków pośrednictwa banku zrzeszającego w przygotowaniu i przekazaniu wsadu. Dla wielu banków wejście w nowy tryb regulacyjny wiązało się zatem z zasadniczą systemową zmianą. Oczywiście z ramienia BIK podejmowaliśmy intensywne działania informacyjne, współdziałając z izbami gospodarczymi, a więc z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych i Związkiem Banków Polskich, jak i z bankami zrzeszającymi. Staraliśmy się również wspierać banki spółdzielcze poprzez naszych przedstawicieli regionalnych. Z wielką satysfakcją mogę dziś powiedzieć, że udało się ten proces z sukcesem zakończyć i wszystkie 558 banków spółdzielczych w terminie rozpoczęło – zgodnie z nowym trybem – przekazywanie danych dwa razy w tygodniu. Należy podkreślić, że jest to zmiana rewolucyjna, dlatego że bank obecnie otrzymuje na bieżąco aktualne dane o sytuacji klienta, a nie – jak mogło się to zdarzyć wcześniej – nawet sprzed 30 dni. To wielka korzyść dla sektora bankowego. Ocena ryzyka klienta ubiegającego się o nowy kredyt może być teraz bardziej precyzyjna. Chciałbym za to bankom spółdzielczym bardzo podziękować, bo bez ich pełnego zaangażowania nie byłoby to możliwe.

Czy pojawiły się nowe rozwiązania BIK, z których ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: