BIK: w listopadzie banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów niż rok wcześniej

Z rynku

Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły 15,6 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 3,74 mld zł w listopadzie 2017 r. Stanowi to wzrost o 7,6% w ujęciu liczbowym i wzrost o 14,3% w ujęciu wartościowym w porównaniu do listopada 2016 r. - podało Biuro Informacji Kredytowej.

Fot. Pixaby.com

Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły 15,6 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 3,74 mld zł w listopadzie 2017 r. Stanowi to wzrost o 7,6% w ujęciu liczbowym i wzrost o 14,3% w ujęciu wartościowym w porównaniu do listopada 2016 r. - podało Biuro Informacji Kredytowej.

Wzrosła liczba kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych udzielonych przez #banki komercyjne, spółdzielcze oraz #SKOK w listopadzie - podał #BIK

Narastająco od początku 2017 r. banki udzieliły łącznie 190,9 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 43,14 mld zł. Jest to więcej o 6,3% w ujęciu liczbowym i więcej o 12,6% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.BIK podało też , że listopad 2017 r. jest już kolejnym w 2017 r. wzrostowym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych, zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc względny optymizm. Dwucyfrowe dynamiki w ujęciu wartościowym po części wynikają z efektu bazy - słabego pod względem sprzedaży kredytów mieszkaniowych - listopada 2016 r.- W porównaniu do listopada 2015 r., w listopadzie 2017 r. banki udzieliły o 8,7% mniej kredytów. Z kolei w ujęciu wartościowym, w listopadzie 2015 r. banki udzieliły kredytów na kwotę 3,55 mld zł - zatem porównując listopad 2017 r. z listopadem 2015 r., to w listopadzie br. banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę o 5,4% wyższą - powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski.

Patrząc na dynamikę udzielonych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych, od początku roku wiać istotne zróżnicowanie.- Najbardziej wzrosła o 21,9% liczba kredytów udzielonych na kwotę powyżej 350 tys. zł. W sprzedaży pierwszych 11 miesięcy 2017 r. stanowiły one 14% wolumenu udzielonych kredytów. Wyraźnie spadła natomiast liczba kredytów udzielonych na niskie kwoty do 100 tys. zł. W tej grupie kredytów zanotowano spadek o 13,2%. W okresie pięciu lat (2017 r. do 2012 r.) liczba tych kredytów spadła aż o 54%. Identyfikujemy więc zjawisko wysokiej koncentracji kredytów mieszkaniowych w najwyższym przedziale kwotowym. 31% wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w okresie styczeń - październik 2017 r. przypada na kredyty powyżej 350 tys. zł - powiedział także Rogowski.

Banki i SKOK-i udzieliły o 8,2% więcej kredytów konsumpcyjnych

BIK podał też, że banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły 650 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,65 mld zł w listopadzie 2017 r. Stanowi to wzrost o 8,2% w ujęciu liczbowym i wzrost o 7,5% w ujęciu wartościowym w porównaniu do listopada 2016 r.Narastająco od początku 2017 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 6,49 mln kredytów na łączną kwotę 72,11 mld zł. Jest to więcej o 0,2% w ujęciu liczbowym i więcej o 4,2% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.- W listopadzie br. banki i SKOK-i udzieliły o 6,2% więcej kredytów konsumpcyjnych niż w październiku. Od początku roku widać kontynuację i nasilenie się trwałego już trendu związanego ze spadkiem liczby udzielanych kredytów niskokwotowych, a wzrostem liczby kredytów udzielanych na wyższe kwoty. W okresie styczeń - listopad 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego banki udzieliły o 11,1% mniej kredytów do 1 tys. zł. Segment ten coraz intensywniej zajmują firmy pożyczkowe - powiedział Rogowski.Podkreślił, że tylko 0,7% wartości wszystkich kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 11 miesiącach 2017 r. to kredyty udzielone na kwotę do 1 tys. zł. Kredyty konsumpcyjne powyżej 20 tys. zł. stanowią już 66% wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych.- W 2013 r. kredyty powyżej 20 tys. stanowiły 60% wartości udzielonych kredytów – występuje więc bardzo wysoka koncentracja sprzedaży w wysokokwotowym segmencie. Rosnąca sprzedaż kredytów konsumpcyjnych opiera się na zdrowych fundamentach, które tworzą zarówno dobra ogólna sytuacja gospodarcza i wyraźna poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (wzrost wynagrodzeń oraz środki z programu 500 plus), jak i rekordowo niskie stopy procentowe - powiedział ekonomista.

Banki i SKOK-i wydały o 12,1% mniej kart kredytowych

Jak wynika również z danych BIK, banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i wydały 81,4 tys. kart kredytowych w listopadzie 2017 r. na łączną kwotę limitów wysokość 455 mln zł, co oznacza spadek w skali roku o 12,1% w ujęciu liczbowym i spadek o 5,1% w ujęciu wartościowym.Narastająco od początku 2017 r. wydano 908,5 tys. kart na łączną kwotę 4,96 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 7,8% w ujęciu liczbowym i więcej o 1,7% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r."W listopadzie br. nadal pogłębia się wcześniej obserwowany negatywny trend w kartach kredytowych, których banki wydają liczbowo coraz mniej, przyznając jednak wyższe kwoty limitów kredytowych. Z taką sytuacją mamy do czynienia już od kilku kwartałów. Można więc już mówić o w miarę trwałym trendzie. W okresie styczeń - listopad 2017 r. nadal 40% wartości przyznanych limitów kartowych stanowiły limity na kwotę powyżej 10 tys. zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jedynie 10% wydanych kart kredytowych" - powiedział główny ekonomista BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.Ujemne dynamiki odnotowano w przypadku kart o limicie do 3,5 tys. zł. Najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła limitów w przedziale 3,5-4 tys. zł (+23,8%), a tylko o 2,8% wzrosła liczba kart z limitami od 4,5 do 10 tys. zł."Wzrost wartości przyznawanych limitów na wyższe kwoty można tłumaczyć tym, że banki obecnie w przypadku kart kredytowych koncentrują się na klientach, którzy w opinii banku powinni wykonywać wiele transakcji kartowych, a nie tak jak w poprzednich latach, gdy karta była elementem sprzedaży cross-sellingowej, a nie samoistnym produktem kredytowym" - podsumował Rogowski.Według danych BIK, w listopadzie 2017 r. przyznano 52,3 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę przyznanych limitów 219 mln zł. Stanowi to wzrost o 7,6% w ujęciu liczbowym i wzrost o 7,4% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do listopada 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. przyznano 575,1 tys. limitów na łączną kwotę 2,48 mld zł przyznanych limitów. Jest to więcej o 6,2% w ujęciu liczbowym i więcej o 7,0% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie styczeń-listopad 2016 r.

Źródło: ISBnews

  
Udostępnij artykuł: