BIK: wysokie obciążenia kredytowe klientów wspólnych banków i firm pożyczkowych

Finanse osobiste

Polacy korzystają zarówno z kredytów bankowych, jak i pożyczek, udzielanych przez firmy pożyczkowe.

Umowa kredytu
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Polacy korzystają zarówno z kredytów bankowych, jak i pożyczek, udzielanych przez firmy pożyczkowe.

Klientów wspólnych wyróżnia dużo wyższy średni poziom zadłużenia w wysokości 59 tys. zł oraz kilkukrotnie wyższa wartość miesięcznej raty kapitałowej – prawie 4,0 tys. zł #kredyty #pożyczki #BIK @grupabik

Możemy wyróżnić trzy grupy klientów:• kredytobiorców – osoby, które spłacają jedynie kredyty bankowe, • pożyczkobiorców – osoby spłacające jedynie pożyczki udzielone przez firmy pożyczkowe, • oraz „kredyto-pożyczkobiorców”, czyli klientów wspólnych dla obu segmentów – osoby spłacające równocześnie kredyt i pożyczkę.Oba segmenty, służące finansowaniu potrzeb gospodarstw domowych, nie są homogeniczne, lecz przenikają się. Na koniec III kw. 2018 r. klientów wspólnych było 415,4 tys. co stanowiło 76,5% wszystkich pożyczkobiorców. Do spłaty mieli oni 25,6 mld zł.

Co wyróżnia klientów wspólnych?

Klientów wspólnych wyróżnia, w porównaniu do samodzielnych grup kredytobiorców i pożyczkobiorców, dużo wyższy średni poziom zadłużenia w wysokości 59 tys. zł oraz kilkukrotnie wyższa wartość miesięcznej raty kapitałowej – prawie 4,0 tys. zł. Wysokie obciążenia z tytułu spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych powodują, że grupa „kredytopożyczkobiorców” charakteryzuje się wyższym poziomem ryzyka kredytowego. Przejawia się to tym, że klienci ci częściej posiadają przeterminowane rachunki i w konsekwencji posiadają niższe wartości scoringu kredytowego niż klienci korzystający wyłączenie z kredytów bankowych.Wysokie obciążenia kredytowe klientów wspólnych

Źródło: BIK

 
Udostępnij artykuł: