Billon nie będzie bezpośrednią konkurencją dla banków

Technologie i innowacje

Blockchain
Fot. stock.adobe.com/sdecoret

Wydanie przez KNF spółce Billon Solutions zgody na wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego nie wywołuje niepokoju wśród przedstawicieli sektora bankowego.

#WojciechPantkowski: Banki w ograniczonym zakresie działają na rynku pieniądza elektronicznego, jest on wykorzystywany do niszowych rozwiązań głównie w zakresie płatności i rozliczeń

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego przez spółkę Billon Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Usługa wydawania pieniądza elektronicznego i obsługi płatności tym pieniądzem będą świadczone przy użyciu technologii blockchain.

Dzięki otrzymanemu zezwoleniu Billon będzie mógł świadczyć szereg usług płatniczych, takich jak prowadzenie rachunku pieniądza elektronicznego, wydawanie instrumentów płatniczych, dokonywanie transakcji, czy wymiana walut. Licencja uprawnia też Billon do wydawania pieniądza elektronicznego, którego wartość jest taka sama, jak gotówki i pieniędzy na rachunku bankowym.

Wojciech Pantkowski dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich  nie sądzi aby działalność spółki Billon była bezpośrednią konkurencją dla sektora bankowego.

Banki w bardzo ograniczonym zakresie działają na rynku pieniądza elektronicznego. Należy bowiem pamiętać o ograniczeniach tego rynku, a więc określonych limitach transakcyjnych, kwestiach akceptacji tego rodzaju środków, emisji i wykupy takiego pieniądza oraz braku gwarancji BFG. To sprawia, że jest on wykorzystywany do niszowych rozwiązań głównie w zakresie płatności i rozliczeń. – mówi przedstawiciel ZBP

Czytaj także: Billon z pierwszą w Polsce licencją na wydawanie pieniądza elektronicznego. Jest zgoda KNF

Na pytanie w jaki sposób może rozwijać się obrót bezgotówkowy w Polsce po uzyskaniu przez Billon zgody na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego dyrektor Wojciech Pantkowski odpowiada:

Rynek płatności bezgotówkowych podlega ciągłym zmianom i jest rynkiem niezwykle innowacyjnym. Obok takich rozwiązań jak Program Polska Bezgotówkowa, którego celem jest zapewnienie i upowszechnienie akceptacji instrumentów płatniczych bezgotówkowych, trwają intensywne prace nad wdrożeniem akceptacji bezpośrednio na smartfonach czyli tzw.mPosy.

Do tego coraz popularniejsze stają się transfery środków za pomocą telefonów komórkowych czyli przelewy P2P (person to person) oferowane przez system BLIK. Do tego cały czas rozwijane są coraz wygodniejsze płatności za zakupy w internecie.

Celem jest osiągniecie sytuacji, w której płatności nie będą dodatkową czynnością w procesie zakupów, ale będą się wykonywały w „tle” z prostym mechanizmem akceptacji przez kupującego.  

Źródło: aleBank.pl, ISBnews
Udostępnij artykuł: