Billon z pierwszą w Polsce licencją na wydawanie pieniądza elektronicznego. Jest zgoda KNF

Technologie i innowacje / Z rynku

Logo Billon
Logo Billon Fot. Materiały prasowe

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego przez spółkę Billon Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,.

#Billon Solutions sp. z o.o. jest pierwszym podmiotem, który uzyskał w Polsce licencję instytucji pieniądza elektronicznego #KNF @BillonGroup ‏

„Billon Solutions sp. z o.o. jest pierwszym podmiotem, który uzyskał w Polsce licencję instytucji pieniądza elektronicznego, zamierzającym wydawać pieniądz elektroniczny w pełni odpowiadający definicji ustawowej. Usługa wydawania pieniądza elektronicznego i obsługi płatności tym pieniądzem będą świadczone przy użyciu technologii blockchain. Spółka ma siedzibę w Warszawie i zamierza wykonywać swoją działalność na terytorium RP” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Billon jako jedyna firma z Polski tworzy światowe standardy blockchain w organizacji INATBA >>>

Polityka Komisji Nadzoru Finansowego wspiera rozwój innowacyjnych usług finansowych poprzez adopcję nowych technologii (fintech), jak również uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności w jurysdykcjach, w których działalność ta będzie faktycznie wykonywana. Priorytetem Komisji pozostaje przy tym bezpieczeństwo rozwiązań oferowanych przez podmioty sektora fintech, zwłaszcza dla użytkowników tych rozwiązań, podano także.

Billon będzie mógł świadczyć szereg nowych usług płatniczych

Dzięki otrzymanemu zezwoleniu Billon będzie mógł świadczyć szereg usług płatniczych, takich jak prowadzenie rachunku pieniądza elektronicznego, wydawanie instrumentów płatniczych, dokonywanie transakcji, czy wymiana walut. Licencja uprawnia też Billon do wydawania pieniądza elektronicznego, którego wartość jest taka sama, jak gotówki i pieniędzy na rachunku bankowym.

Wojtek Kostrzewa, prezes Grupy Billon, komentuje: – Licencja instytucji pieniądza elektronicznego to milowy krok w rozwoju Billona. Dzięki zezwoleniu będziemy mogli oferować firmom na terenie całej Europy w formacie B2B2C cały szereg rozwiązań, wykorzystujących potencjał pieniądza elektronicznego. Mogą to być przelewy P2P, mikropłatności za treści multimedialne, czy e-commerce, albo wypłaty korporacyjne dokonywane po znacznie niższych kosztach niż w przypadku standardowych systemów bankowych. Jestem wdzięczny Komisji Nadzoru Finansowego za sprawne postępowanie i wsparcie udzielone naszej innowacyjnej technologii. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pracowali przez ostatnie miesiące, żeby doprowadzić do tego wyjątkowego sukcesu. Dzięki zezwoleniu będziemy mogli oferować firmom na terenie całej Europy w formacie B2B2C cały szereg rozwiązań, wykorzystujących potencjał pieniądza elektronicznego.

Zezwolenie umożliwi firmie prowadzenie działalności również poza Polską

W pierwszej kolejności Billon planuje wykorzystać licencję na swoim rodzimym rynku, czyli w Polsce. Otrzymane zezwolenie umożliwi jednak firmie prowadzenie działalności również poza terytorium Polski, w obrębie całej Unii Europejskiej. Taką możliwość daje tzw. paszportyzacja, czyli zawiadomienia przez KNF właściwych organów nadzoru innych państw UE. W praktyce oznacza to, że Billon będzie mógł świadczyć usługi w innych krajach Unii bez konieczności przechodzenia przez proces licencyjny w każdym z nich.

Billon powstał w 2012 r.

Billon powstał w Polsce w 2012 r. i od tego czasu rozwija i udoskonala technologię wprowadzającą blockchain do powszechnego użytku. Od 2017 firma rozpoczęła działalność komercyjną w Polsce i Wielkiej Brytanii. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego brytyjskiego regulatora FCA.

Billon złożył wniosek o licencję w sierpniu 2018 r. Przez kolejne miesiące procesu licencyjnego spółka wykazała zgodność swojej technologii DLT z regulacjami oraz potwierdziła jej najwyższy poziom bezpieczeństwa. Już wcześniej licencje nadzoru finansowego otrzymały inne spółki z grupy Billon. Billon Financial Ltd. posiada od 2017 roku licencję Małej Instytucji Pieniądza Elektronicznego (Small E-Money Institution – SEMI) wydaną przez brytyjską komisję nadzoru finansowego FCA (Financial Conduct Authority). W 2018 r. licencję KNF dla małej instytucji płatniczej otrzymała też inna polska spółka z grupy Billon, Billon Digital Services sp. z o.o.

Czym jest pieniądz elektroniczny?

Pieniądz elektroniczny nie jest kryptowalutą, lecz cyfrową alternatywą dla tradycyjnej bankowości elektronicznej. Umożliwia użytkownikom przechowywanie środków pieniężnych na urządzeniu osobistym i dokonywanie nimi transakcji płatniczych.

Polska interpretacja pojęcia pieniądza elektronicznego jest jednak bardzo wymagająca. Dla krajowego nadzoru finansowego pieniądzem elektronicznym nie były popularne w Unii Europejskiej karty pre-paid, operujące w rzeczywistości pieniędzmi zapisanymi na serwerach bankowych. UKNF stał na stanowisku, że pieniądz elektroniczny musi być przechowywany bezpośrednio na instrumentach użytkowników, czyli np. na kartach, telefonach, czy tabletach. Takie wymaganie adresuje technologia rozproszonego rejestru opracowana przez Billon, gdzie pieniądze są przechowywane na aplikacjach użytkowników, poza kontrolą jakichkolwiek pośredników.

Pieniądz elektroniczny oferowany przez Billon to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla korporacji, pozwalające na obniżenie kosztów obrotu pieniężnego. Od momentu zarejestrowania rachunku w systemie blockchain, przedsiębiorstwo sprawuje całkowitą kontrolę nad obiegiem pieniądza. Nie potrzebuje do tego systemu bankowego, pośredników, ani sesji clearingowej oraz nie jest ograniczane godzinami nocnymi i weekendami. Pieniądz elektroniczny to szybszy i tańszy pieniądz, który jest lepszym narzędziem wynagradzania zwłaszcza tymczasowych pracowników i współpracowników oraz klientów w ramach promocji produktu, czy serwisu.

Źródło: ISBnews, Billon
Udostępnij artykuł: