Biometria zamiast PIN-u i dowodu osobistego?

Komentarze ekspertów / Technologie i innowacje

Technologie biometryczne stają się coraz powszechniej akceptowalną metodą uwierzytelniania w logicznej i fizycznej kontroli dostępu co ułatwia przeprowadzanie takich czynności jak transakcje finansowe, przekraczanie granic państw, otwieranie zabezpieczonych aplikacji czy elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Marek Obuchowicz, IDEMIA
Marek Obuchowicz, IDEMIA

Technologie biometryczne stają się coraz powszechniej akceptowalną metodą uwierzytelniania w logicznej i fizycznej kontroli dostępu co ułatwia przeprowadzanie takich czynności jak transakcje finansowe, przekraczanie granic państw, otwieranie zabezpieczonych aplikacji czy elektroniczne podpisywanie dokumentów.

#MarekObuchowicz: Ostatnią barierą w rozwoju biometrii jest nieufność wynikająca z – w dużym stopniu wyimaginowanego – zagrożenia dla prywatności #Biometria #FTB

Instytucje finansowe, operatorzy telefonii komórkowej czy agencje rządowe coraz częściej sięgają po biometrię aby zapewnić swoim klientom łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do usług.Najbardziej rozpowszechnioną modalnością w zastosowaniach komercyjnych jest obecnie odcisk palca oraz rozpoznawanie twarzy, a także rozpoznawanie głosu, co wynika z prostego powodu – do ich pobrania wystarczy zwykły smartfon lub tablet. Inne modalności jak tęczówka oka, podpis odręczny czy wzór naczyń krwionośnych w palcu lub dłoni wymagają specjalistycznych urządzeń do pobrania próbki, co ogranicza zasięg ich stosowania.

Czy pobrana próbka pochodzi od żywej osoby?

Najważniejszym trendem w dziedzinie biometrii jest mobilność – dostęp do usług powinien być zapewniony wszędzie i każdej porze, stąd konieczność stosowania urządzeń mobilnych jako skanerów biometrycznych.Ważne jest też, szczególnie w kontekście nadchodzącej regulacji RODO, zapewnienie ochrony danych biometrycznych. Równie ważnym jest bezpieczeństwo systemów biometrycznych – zapewnienie, że pobrana próbka biometryczna rzeczywiście pochodzi od żywej osoby oraz, że prawdopodobieństwo błędu jest odpowiednio niskie.

Od biometrii nie ma odwrotu

Najnowsze zastosowania biometrii w bankowości – otwarcie konta bankowego przez Internet, dostęp do konta za pomocą odcisku palca i rozpoznawania twarzy, uwierzytelnienie w call center poprzez rozpoznawanie głosu – wskazują, że od biometrii nie ma już odwrotu.Ostatnią barierą jest nieufność wynikająca z – w dużym stopniu wyimaginowanego – zagrożenia dla prywatności.Czy jednak w dobie Facebooka, Instagrama i SnapChata ma to jeszcze znaczenie? 
Udostępnij artykuł: