Biskupi o sztucznej inteligencji

Gospodarka

20 lipca Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) zajęła stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji. Jest to głos w dyskusji wokół unijnego dokumentu „Konsultacje Białej Księgi w sprawie sztucznej inteligencji - podejście europejskie”.

sztuczna inteligencja, ai
Fot. stock.adobe.com/bluebackimage

20 lipca Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) zajęła stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji. Jest to głos w dyskusji wokół unijnego dokumentu „Konsultacje Białej Księgi w sprawie sztucznej inteligencji - podejście europejskie”.

#WitoldGadomski: Biskupi europejscy uważają, że jeżeli powstanie agencja UE zajmująca się regulacją sztucznej inteligencji i robotyki to powinny w niej uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, w tym Kościoły #AI @Abp_Gadecki

Rozwój sztucznej inteligencji (AI)  budzi nadzieje na ogromny postęp w wielu dziedzinach, ale też niepokoi. W medycynie może wspierać  nowe metody diagnozowania, leczenia, i automatycznego raportowania.

Aplikacje z wbudowanymi algorytmami sztucznej inteligencji pozwolą podejmować lepsze decyzje w biznesie. Ale sztuczna inteligencja może  umożliwić rozciągnięcie kontroli nad obywatelami i przekształcenie demokracji w dyktaturę.

Biskupi zabierają głos

20 lipca Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) wezwała Unię Europejską do przyjęcia „nastawionego na człowieka podejścia do sztucznej inteligencji  w celu promowania dobra wspólnego i służenia wszystkim ludziom w ich życiu osobistym i wymiarze społecznym”.

Biskupi wystosowali to wezwanie w odpowiedzi na niedawną publikację UE zatytułowaną „Konsultacje w sprawie Białej Księgi w sprawie sztucznej inteligencji - podejście europejskie”.

Kwestia odmienności istoty ludzkiej

W komunikacie COMECE stwierdza, że perspektywa chrześcijańska postrzega osobę ludzką jako jakościowo odmienną od innych istot, z transcendentalną godnością, inteligentną i wolną, a zatem zdolną do czynów moralnych.

W odróżnieniu od osoby ludzkiej systemy AI nie są wolne, a zatem ich czyny nie mogą być oceniane według kryteriów moralnych.

Biskupi europejscy wyrazili zdziwienie planami utworzenia nowej agencji UE zajmującej się regulacją sztucznej inteligencji i robotyki, dodając, że należy ograniczać nadmierne mnożenie się struktur unijnych.

Jeżeli jednak agencja taka powstanie, powinny w niej uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, w tym Kościoły.

Według biskupów ważne jest, aby wykorzystanie sztucznej inteligencji w walce z przestępstwami finansowymi - zwłaszcza z praniem pieniędzy - nie prowadziło do nieuzasadnionej ingerencji w organizację kościołów i organizacji charytatywnych.

AI pod kontrolą

„Istotne jest, aby zachowana została równowaga między przejrzystością, a prywatnością” – stwierdzili biskupi. Wezwali też Unię Europejską do zakazu całkowicie autonomicznych systemów militarnych, działających bez nadzoru człowieka.

Biskupi wskazali, że chociaż sztuczna inteligencja może zwiększyć bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, może również podważać porządek demokratyczny poprzez niekontrolowane rozprzestrzenianie się dezinformacji, czy też zewnętrzne wpływy podmiotów niepaństwowych.

W związku z tym zaproponowali stworzenie obowiązkowych kontroli rozwiązań, które mogą wpływać na bezpieczeństwo publiczne, w tym kontroli prywatnych i publicznych podmiotów, które gromadzą i analizują dane osobowe.

Dokument COMECE zawiera szczegółowe propozycje dotyczące praw podstawowych, w tym odpowiedzialności, bezpieczeństwa, algorytmów i ochrony danych osobowych.

Biskupi podkreślili, że konieczna jest ochrona dzieci, które mogą być szczególnie narażone na negatywne skutki technologii SI. Wezwali do  uregulowania sytuacji agresywnego gromadzenia danych i naruszenia prywatności obywateli.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: