Biuletyn Informacyjny PGNiG

Finanse i gospodarka

Upstream International AS kupiła od firmy Total E&P Norge AS udziały w czterech złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Transakcja jest elementem realizacji strategii Grupy PGNiG i pozwoli na znaczny wzrost wydobycia węglowodorów poza granicami kraju.

Upstream International AS kupiła od firmy Total E&P Norge AS udziały w czterech złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Transakcja jest elementem realizacji strategii Grupy PGNiG i pozwoli na znaczny wzrost wydobycia węglowodorów poza granicami kraju.

"Zaangażowanie w cztery nowe złoża w Norwegii ma dla nas szczególne znaczenie. Po pierwsze, oznacza to natychmiastowy wzrost produkcji poza granicami kraju o około 60%. Po drugie, transakcja pozwoli nam utrzymać zwiększony poziom wydobycia ropy przez co najmniej dziesięć lat. Po trzecie, spodziewamy się szybkiego okresu zwrotu z tej inwestycji, a to dobra wiadomość dla akcjonariuszy" - powiedział Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Do 2023 roku powstanie w Polsce 2000 km gazociągów. Inwestycje w infrastrukturę do przesyłu gazu w coraz większym stopniu pozwalają uniezależnić nasz kraj od dostaw z Rosji.

LNG jako paliwo do statków szansą dla gazoportu w Świnoujściu. W wyniku decyzji członków  Międzynarodowej Organizacji Morskiej od 1 stycznia 2015 r. statki pływające w regionie Morza Bałtyckiego będą mogły wykorzystywać paliwo o zawartości siarki na poziomie do 0,1%.

WAT pracuje nad nową technologią wydobycia gazu łupkowego. Celem projektu, który otrzymał  dofinansowanie w ramach projektu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy" jest zastąpienie wody i środków chemicznych stosowanych podczas szczelinowania hydraulicznego. Liderem projektu jest PGNiG.

Stabilne wyniki finansowe GK PGNiG dzięki wydobyciu ropy naftowej. W trzech kwartałach 2014 roku GK PGNiG zanotowała 3% wzrost zysku netto do 2,14 mld zł  w porównaniu z 2,08 mld zł w analogicznym okresie ub.r. To długofalowy efekt inwestycji w wydobycie. Przychody GK PGNiG w trzech kwartałach 2014 roku były na podobnym poziomie do analogicznego okresu ub.r. i wyniosły 22,8 mld zł. Wpływ na ten poziom  miały m.in.: wzrost sprzedaży ropy naftowej, zmniejszenie przychodów ze sprzedaży gazu o 820 mln zł w wyniku łagodnej zimy oraz wzrost obrotu energią elektryczną, z którego przychody wzrosły w omawianym okresie o 71% do 1,2 mld zł.

PGNiG dostało od Gazpromu rekompensatę za ograniczenia dostaw gazu. PGNiG uzyskało rekompensatę w cenie gazu za okres ograniczenia dostaw z kierunku wschodniego. W połowie września Gazprom dostarczał przez kilka dni mniej gazu niż zamawiało PGNiG.

Poprawiamy sprawność produkcji i dystrybucji ciepła. Dalkia Warszawa oraz PGNiG TERMIKA zawarły porozumienie o współpracy, które umożliwi połączenie sił w celu trwałej poprawy funkcjonowania warszawskiego systemu ciepłowniczego.

Odwiert Majdan Sopocki realizowany przez Exalo Drilling S.A. Planowana głębokość wyniesie 3200 metrów. Prace wiertnicze to około 70 dni.

Ruszył drugi etap gazyfikacji podkieleckich gmin. Dzięki inwestycji błękitne paliwo popłynie do 18 miejscowości.

Rekordowa produkcja austriackiego koncernu OMV. Głównym powodem wzrostu wydobycia - nowe aktywa w Norwegii.

Źródło: Departament Komunikacji PGNiG SA

Udostępnij artykuł: