Biurokracja hamuje ekspansję zagraniczną polskich firm

Firma

Biurokracja jest największą przeszkodą w ekspansji zagranicznej dla 28% polskich firm, wynika z badania "Bariery przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne" przeprowadzonego przez Grant Thornton.

Dokumenty pracownicze
Fot. Pixabay.com

Biurokracja jest największą przeszkodą w ekspansji zagranicznej dla 28% polskich firm, wynika z badania "Bariery przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne" przeprowadzonego przez Grant Thornton.

#Biurokracja jest największą przeszkodą w ekspansji zagranicznej dla 28% polskich firm #firmy @GrantThorntonPL

"Jak się okazuje, największą barierą, na którą narzekają polskie firmy, planując ekspansję zagraniczną, są kwestie regulacyjne - ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących wywozu towarów i usług czy inwestycji kapitałowych, a także poziom skomplikowania tychże regulacji" - czytamy w komunikacie.Trzy kolejne pozycje zajęły konkurencja na docelowych rynkach (11%), niepewność polityczna i konflikty terytorialne (10%) oraz cła (8%).Czytaj także: Innowacje w polskim eksporcie: co hamuje rozwój polskich firm?

Problem z nadmiernym uregulowaniem ekspansji zagranicznej

"O tym, że w Polsce istnieje problem z nadmiernym uregulowaniem ekspansji zagranicznej, może świadczyć też porównanie międzynarodowe. Wspomniane wcześniej 28% firm w Polsce wskazujących tę barierę jest najwyższym wynikiem ze wszystkich 33 państw objętych badaniem. Dla porównania, w Szwecji czy Finlandii żadne firmy nie wskazały kwestii regulacyjnych jako głównej bariery w ekspansji zagranicznej. Globalnie w całym badaniu odpowiedź tę wybrało 17%, a wśród krajów Unii Europejskiej - 16%" - czytamy dalej.

Ograniczenia finansowe mniejszym problemem

Polskie firmy wyraźnie rzadziej wskazują jednak, że główną barierą w rozwoju ekspansji zagranicznej są ograniczenia finansowe (4% wskazań).Badanie zostało przeprowadzone na przełomie 2018 i 2019 r. na losowej grupie 10 tys. przedstawicieli zarządów średnich i dużych firm z 33 krajów świata, w tym 200 firm działających w Polsce.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: